№ 109 – МИ/ НР / 30.09.2015

ОТНОСНО : Упълномощаване на 2 /двама/ представители от ОИК Струмяни, които ще управляват усъвършенствания електронен подпис.

№ 108 – МИ/ НР / 30.09.2015

ОТНОСНО : Постъпило заявление за освобождаване на член на СИК

№ 107 – МИ/ НР / 30.09.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване на образец на бюлетина за избор на кмет на кметство Каменица община Струмяни при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове насрочени на 25.10.2015 г.

№ 106 – МИ/ НР / 30.09.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване на образец на бюлетина за избор на кмет на кметство Цапарево, община Струмяни при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове насрочени на 25.10.2015 г.

№ 105 – МИ/ НР / 30.09.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване на образец на бюлетина за избор на кмет на кметство Раздол, община Струмяни при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове насрочени на 25.10.2015 г.

№ 104 – МИ/ НР / 30.09.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване на образец на бюлетина за избор на кмет на кметство Добри Лаки, община Струмяни при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове насрочени на 25.10.2015 г.

№ 103 – МИ/ НР / 30.09.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване на образец на бюлетина за избор на кмет на кметство Игралище, община Струмяни при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове насрочени на 25.10.2015 г.

№ 102 – МИ/ НР / 30.09.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване на образец на бюлетина за избор на кмет на кметство Драката, община Струмяни при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове насрочени на 25.10.2015 г.

№ 101– МИ/ НР / 30.09.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване на образец на бюлетина за избор на кмет на кметство Илинденци, община Струмяни при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове насрочени на 25.10.2015 г.

№ 100 – МИ/ НР / 30.09.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване на образец на бюлетина за избор на кмет на кметство Микрево, община Струмяни при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове насрочени на 25.10.2015 г.

№ 99 – МИ/ НР / 30.09.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване на образец на бюлетина за избор на кмет на община Струмяни при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове насрочени на 25.10.2015 г.

№ 98 – МИ/ НР / 30.09.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване на образец на бюлетина за избор на общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове насрочени на 25.10.2015 г.

№ 97 – МИ/ НР / 30.09.2015

ОТНОСНО : Подаден сигнал от упълномощен представител на ПП ГЕРБ Ваня Бориславова Пецанова, постъпил на официалната поща на ОИК Струмяни - [email protected]

№ 96-МИ/ НР / 30.09.2015

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в Решение № 84-МИ/НР от 26.09.2015 г. на ОИК Струмяни

№ 95 – МИ/ НР / 26.09.2015

ОТНОСНО : Назначаване състава на Секционна избирателна комисия, в с. Гореме, община Струмяни за изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум.

№ 94 – МИ/ НР / 26.09.2015

ОТНОСНО : Назначаване състава на Секционна избирателна комисия, в с. Каменица, община Струмяни за изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум.

№ 93 – МИ/ НР / 26.09.2015

ОТНОСНО : Назначаване състава на Секционна избирателна комисия, в с. Горна Крушица, община Струмяни за изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум.

№ 92 – МИ/ НР / 26.09.2015

ОТНОСНО : Назначаване състава на Секционна избирателна комисия, в с.Цапарево, община Струмяни за изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум.

№ 91 – МИ/ НР / 26.09.2015

ОТНОСНО : Назначаване състава на Секционна избирателна комисия, в с.Раздол, община Струмяни за изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум.

№ 90 – МИ/ НР / 26.09.2015

ОТНОСНО : Назначаване състава на Секционна избирателна комисия, в с.Добри Лаки, община Струмяни за изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум.

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 05.06.2019

    относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

  • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

    относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

  • № 188-МИ / 14.11.2015

    относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения