№ 129 – МИ / 22.10.2015

ОТНОСНО : Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на кандидатска листа за общински съветници от Местна коалиция АБВ – НДСВ за произвеждането на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

№ 128– МИ / 22.10.2015

ОТНОСНО : Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на кандидатска листа за общински съветници от ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДИЛВОСТ“ за произвеждането на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

№ 127– МИ / 22.10.2015

ОТНОСНО : Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на кандидатска листа за общински съветници и кмет на кметство на МК „ОБЩИНА СТРУМЯНИ – НАШ ДОМ, ПП „Земеделски съюз „ Александър Стамболийски“, ПП „ Партия на зелените“, ПП „ Нова алтернатива „ за произвеждането на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

№ 126– МИ / 22.10.2015

ОТНОСНО : Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на кандидатска листа за общински съветници ПП БСП за произвеждането на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

№ 125– МИ / 22.10.2015

ОТНОСНО : Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на кандидатска листа за общински съветници и кмет на кметство от ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ за произвеждането на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

№ 124 – МИ / 22.10.2015

ОТНОСНО : Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на кандидатска листа за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство от ПП ГЕРБ за произвеждането на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

№ 123 – МИ/НР / 22.10.2015

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Струмяни, както следва: СИК №014900003

№ 122 – МИ/НР / 22.10.2015

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Струмяни, както следва: СИК №014900016

№ 121 – МИ/НР / 22.10.2015

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Струмяни, както следва: СИК №014900002, СИК № 014900003 и СИК № 014900009

№ 120 – МИ/НР / 22.10.2015

ОТНОСНО : Предложение за промяна на мястото на избирателна секция № 014900021 в с. Гореме, община Струмяни

№ 119 – МИ/НР / 20.10.2015

ОТНОСНО : Осъществяване на достъп до помещението, в което ще се съхраняват изборните книжа и материали след получаването им от Областна администрация Благоевград до предаването им на СИК

№ 118– МИ/НР / 20.10.2015

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове от ОИК Струмяни, които заедно с длъжностно лице от общинска администрация Струмяни да предадат на СИК изборните книжа и материали при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

№ 117 – МИ/НР / 20.10.2015

ОТНОСНО : Определяне и упълномощаване на членове от състава на ОИК Струмяни, излъчени от различни партии и коалиции, за приемане на отпечатаните бюлетини, както и останалите изборни книжа и материали за изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г.

№ 116 – МИ/НР / 20.10.2015

ОТНОСНО : Определяне на избирателни секции на територията на община Струмяни за избиратели с увреждания на зрението или със затруднение в придвижването.

№ 115 – МИ/НР / 20.10.2015

ОТНОСНО : Изключване на заснемащи устройства в изборните помещения при произвеждане на изборите и националния референдум на 25 октомври 2015 г.

№ 114-МИ / 20.10.2015

ОТНОСНО : Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на кандидатска листа за общински съветници от ПП „Социалистическа партия Български път“ произвеждането на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

№ 113 – МИ/НР / 14.10.2015

ОТНОСНО : Изменение на Решение №83 – МИ/НР от 26.09.2015 г. на ОИК Струмяни за назначаване на Секционна избирателна комисия в ИС № 014900004

№ 112 – МИ/НР / 14.10.2015

ОТНОСНО : Приемане на график и утвърждаване на програма за обучението на секционни избирателни комисии на територията на община Струмяни при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

№ 111 – МИ / 14.10.2015

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове на ОИК Струмяни за получаване на хартиени бюлетини за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

№ 110-МИ / 30.09.2015

ОТНОСНО : Одобряване на графичния файл с образците на бюлетините за общински съветници и кметове в община Струмяни за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 25 октомври 2015г.

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 05.06.2019

    относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

  • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

    относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

  • № 188-МИ / 14.11.2015

    относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения