Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 99 – МИ/ НР
Струмяни, 30.09.2015

ОТНОСНО: Утвърждаване на образец на бюлетина за избор на кмет на община Струмяни при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове насрочени на 25.10.2015 г.

След като провери кандидатите по кандидатски листи, подадени и регистрирани в ОИК и след като констатира, че не са налице грешки и несъответствия, на основание чл. 87, ал.1, т.9, във връзка с чл. 422 от Изборния кодекс,  Писмо с изх. № МИ-15-1030/29.09.2015 г. на ЦИК за извършена проверка в ГД „ ГРАО“ в МРРБ и във връзка с решения № 2260 – МИ/18.09.2015 г. и решение № 2363 – МИ /26.09.2015 г. на Централна избирателна комисия,

 

                           Общинската избирателна комисия Струмяни                                         

 

                                                          РЕШИ:

 

Утвърждава образец на бюлетината за гласуване за кмет на община Струмяни, съгласно приложение № 92 – МИ от изборните книжа, като:

В горния край на бюлетината се обособява поле, в което на отделни редове се изписват името на общината, а именно: Струмяни, номерът на съответния изборен район, а именно: 0149, и текст „Бюлетина за кмет на община“.

На отделни редове се изписват последователно наименованията на партиите, коалициите и местните коалиции, квадратче, в което се изписва поредният номер в бюлетината на всяка кандидатска листа, в което избирателят отразява вота си със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, собственото, бащиното и фамилното име на кандидата за кмет на общината, а именно както следва:

На отделен ред се изписва последователно наименованието на местна коалиция АБВ - НДСВ, квадратче, в което се изписва поредният номер №2  в бюлетината на кандидатската листа, в което избирателят отразява вота си със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, собственото, бащиното и фамилното име на кандидата за кмет на общината – Димитрина Иванова Николова.

На отделен ред се изписва последователно наименованието на партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА  ПАРТИЯ, квадратче, в което се изписва поредният номер №4  в бюлетината на кандидатската листа, в което избирателят отразява вота си със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, собственото, бащиното и фамилното име на кандидата за кмет на общината – Борис Андонов Цомпов.

На отделен ред се изписва последователно наименованието на коалиция  - РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, квадратче, в което се изписва поредният номер № 5  в бюлетината на кандидатската листа, в което избирателят отразява вота си със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, собственото, бащиното и фамилното име на кандидата за кмет на общината – Емил Димитров Илиев.

На отделен ред се изписва последователно наименованието на партия ДВИЖЕНИЕ 21, квадратче, в което се изписва поредният номер №8  в бюлетината на кандидатската листа, в което избирателят отразява вота си със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, собственото, бащиното и фамилното име на кандидата за кмет на общината – Валентин Анастасов Стойков.

На отделен ред се изписва последователно наименованието на ПП ГЕРБ, квадратче, в което се изписва поредният номер №11  в бюлетината на кандидатската листа, в което избирателят отразява вота си със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, собственото, бащиното и фамилното име на кандидата за кмет на общината – Ваня Георгиева Илиева.

Редовете на отделните кандидатски листи се отделят един от друг с празен ред и плътна черна хоризонтална линия.

На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната секционна избирателна комисия.

В долния десен ъгъл се отпечатва повторно поредният номер на бюлетината в кочана, който съответства на номера отпечатан в кочана.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Настоящото решение, бе обявено на 30.09.2015г., в 17,40 часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 30.09.2015 в 19:57 часа

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 05.06.2019

    относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

  • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

    относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

  • № 188-МИ / 14.11.2015

    относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения