Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 98 – МИ/ НР
Струмяни, 30.09.2015

ОТНОСНО: Утвърждаване на образец на бюлетина за избор на общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове насрочени на 25.10.2015 г.

 

След като провери кандидатите по кандидатски листи, подадени и регистрирани в ОИК и след като констатира, че не са налице грешки и несъответствия, на основание чл. 87, ал.1, т.9, във връзка с чл. 421 от Изборния кодекс, Писмо с изх. № МИ-15-1030/29.09.2015 г. на ЦИК за извършена проверка в ГД „ ГРАО“ в МРРБ и във връзка с решения № 2260 – МИ/18.09.2015 г. и решение № 2363 – МИ /26.09.2015 г. на Централна избирателна комисия, във връзка с решение № 18-МИ /14.09.2015г. на ОИК  Струмяни,

 

                                        Общинската избирателна комисия Струмяни                                    

 

                                                                     РЕШИ:

 

Утвърждава образец на бюлетината за гласуване за общински съветници, съгласно приложение № 91 – МИ от изборните книжа, като:

В горния край на бюлетината се обособява поле, в което на отделни редове се изписват името на общината, а именно: Струмяни, номерът на съответния изборен район, а именно: 0149, и текст „Бюлетина за общински съветници“.

В лявата страна на бюлетината се обособяват полета, отделени едно от друго с черна черта, в които на отделни редове се изписват последователно квадратче за поставяне на знак „ Х“ или „ V“, отразяващ волята на избирателя, в което се изписва поредният номер на съответната листа в бюлетината, наименованието на партията/коалицията/местната коалиция или собственото, бащиното и фамилното име и означението „  независим „ / за независимия кандидат /.

В бюлетината се включват само наименованията на тези партии, коалиции и местни коалиции и независими кандидати, които са регистрирали листа за общински съветници в община Струмяни, а именно както следва:

На отделен ред се изписват последователно квадратче, в което се изписва поредният номер  №1 на съответната листа в бюлетината, наименованието на ПП АТАКА.

На отделен ред се изписват последователно квадратче, в което се изписва поредният номер  №2 на съответната листа в бюлетината, наименованието местна коалиция  АБВ - НДСВ.

На отделен ред се изписват последователно квадратче, в което се изписва поредният номер  №3- на съответната листа в бюлетината, наименованието на местна коалиция „ОБЩИНА СТРУМЯНИ – НАШ ДОМ“ -  Земеделски съюз Александър Стамболийски, Партия на Зелените, Нова алтернатива.

На отделен ред се изписват последователно квадратче, в което се изписва поредният номер №4 - на съответната листа в бюлетината, наименованието на партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

На отделен ред се изписват последователно квадратче, в което се изписва поредният номер №5 - на съответната листа в бюлетината, наименованието на коалиция  РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК.

На отделен ред се изписват последователно квадратче, в което се изписва поредният номер  №6 - на съответната листа в бюлетината, наименованието на  партия ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ.

На отделен ред се изписват последователно квадратче, в което се изписва поредният номер  №7 на съответната листа в бюлетината, наименованието на СП Български път.

На отделен ред се изписват последователно квадратче, в което се изписва поредният номер № 8 на съответната листа в бюлетината, наименованието на партия ДВИЖЕНИЕ  21.

На отделен ред се изписват последователно квадратче, в което се изписва поредният номер №9 на съответната листа в бюлетината, наименованието на МК „ ВЪЗРАЖДАНЕ – НАРОДЕН СЪЮЗ и НФСБ „.

На отделен ред се изписват последователно квадратче, в което се изписва поредният номер  №10 на съответната листа в бюлетината, наименованието на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ.

На отделен ред се изписват последователно квадратче, в което се изписва поредният номер  №11 на съответната листа в бюлетината, наименованието на ПП ГЕРБ.

На отделен ред се изписват последователно квадратче, в което се изписва поредният номер №12 на съответната листа в бюлетината,  името  РУМЕН ГЕОРГИЕВ ТРАЙКОВ  - независим.

На отделен ред се изписват последователно квадратче, в което се изписва поредният номер №13 на съответната листа в бюлетината, наименованието партия  РЕД, ЗАКОННОСТ  И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС .

В десния край на бюлетината се отпечатват кръгчета, броят на които е равен на броя на мандатите за общински съветници в общински съвет в община Струмяни. В кръгчетата се изписват последователно числата от 1 до 13. Над кръгчетата се отпечатва текст „Предпочитание/преференция за кандидат от избраната кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция“.

Полетата с партиите и коалициите и полета с преференциите се разделят с вертикална разделителна сива черта. Под полето с последната листа се отпечатва хоризонтална разделителна сива линия.

Под разделителната черта след последното поле с кандидатска листа се оставя бяло поле, в десния край на което се отпечатва поредният номер на бюлетината, който съответства на номера, отпечатан в кочана.

Вляво от него бюлетината се перфорира за откъсване на номера на бюлетината при гласуването.

На гърба на бюлетината се обособяват 2 места за поставяне печата на съответната СИК и се отпечатва вертикална черна линия на гърба на квадратчетата, в които са изписани поредните номера на листите в бюлетината с ширината на квадратчетата за гласуване.

 Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Настоящото решение, бе обявено на 30.09.2015г., в 17,30 часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 30.09.2015 в 19:56 часа

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 05.06.2019

    относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

  • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

    относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

  • № 188-МИ / 14.11.2015

    относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения