№ 9 – МИ / 12.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, за участие в изборите за Кмет на община на 25 октомври 2015 г.

№ 8 – МИ / 12.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, за участие в изборите за общински съветници на 25 октомври 2015 г.

№ 7- МИ / 12.09.2015

ОТНОСНО : регистриране на Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиеив Трайков като независим кандидат за общински съветник в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

№ 6 -МИ/НР / 12.09.2015

ОТНОСНО : Създаване на работни групи от специалисти за подпомагане на дейността на комисията

№ 5– МИ/НР / 10.09.2015

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии на територията на община Струмяни за произвеждане на избори за общински съветници и кметове и национален референдум, насрочени за 25.10. 2015г.

№ 4-МИ/НР / 10.09.2015

ОТНОСНО : Формиране единните номера на избирателните секции в Община Струмяни

№ 3-МИ / 10.09.2015

ОТНОСНО : Определяне и обявяване номерата на изборните райони в Община Струмяни за произвеждане на избори за общински съветници и кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 2-МИ/НР / 10.09.2015

ОТНОСНО : Приемане на правила относно номерацията на решенията на Общинска избирателна комисия Струмяни .

№ 1-МИ/НР / 05.09.2015

ОТНОСНО : заседанията на ОИК Струмяни, начина на приемане и обявяване на решения и работно време на ОИК Струмяни при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 05.06.2019

    относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

  • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

    относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

  • № 188-МИ / 14.11.2015

    относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения