24.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Струмяни във връзка със свое Решение № 116 – МИ/НР от 20.10.2015 год., определя избирателните секции на територията на община Струмяни за избиратели с увреждания на зрението или със затруднение в придвижването, както следва:

 • Секция № 014900002, находяща се в с. Струмяни, община Струмяни, област Благоевград, с място на гласуване Читалище „Будител“ – І-ви етаж.
 • Секция № 014900005, находяща се в с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград, с място на гласуване кметство с. Микрево.
 • Секция № 014900010, находяща се в с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, с място на гласуване сграда на бивше читалище.
18.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Струмяни уведомява, че обучението на членовете на секционните избирателни комисии ще се проведе  на 20.10.2015г. от 17.30 часа в голямата зала на Читалище „Братя Миладинови“ с. Микрево, община Струмяни.

 Присъствието на всички членове на Секционните избирателни комисии е задължително!!!                                                                          

Председател: Весела Цомпова-Стоянова

12.10.2015

Съобщение

                                                          ГРАФИК – ДЕЖУРСТВА

                                          за периода от 12.10.2015г. до 18.10.2015 г.

 

Дата

Дежурни членове

телефони

12.10.2015 г. след 17.00 часа до 13.10.2015г., 09.00 ч.

 

Величка Чиликова

 

Красимира Янева

0878 450 727

 

0878 451 280

13.10.2015 г. след 17.00 часа до 14.10.2015г., 09.00 ч.

 

Елена Митрева

Людмила Маникатова

0878 451 791

0878450863

14.10.2015 г. след 17.00 часа до 15.10.2015 г., 09.00 ч.

Таня Терзийска

 

Светла Дуева

0878451271

 

0878 451 651

 

15.10.2015 г. след 17.00 часа до 16.10.2015 г., 09.00 ч.

 

 Илонка Станоева

 

Николина Златинова

0878 451 623

 

0878 451 638

 

16.10.2015 след 17.00 часа до 17.10.2015 г., 09.00 ч.

 

Величка Чиликова

Таня Терзийска

0878450727

0878451271

17.10.2015 г. след 17.00 часа до 18.10.2015 г., 09.00 ч.

Пиринка Филатова

 

Николина Янева

0878 451 277

0878 451 051

18.10.2015 г. след 17.00 часа до 19.10.2015 г., 09.00 ч.

 Светла Дуева

Людмила Маникатова

0878 451 651

0878450863

09.10.2015

Съобщение

                             Общинска избирателна комисия Струмяни уведомява,

                              е на 10 – 11.10.2015 г. контакт с ОИК може да осъществите

                                                         на следния телефон:

 

10.10.2015 г.

събота

 

 

Весела Цомпова-Стоянова

 

0878 450 940

 

11.10.2015 г.

неделя

 

 

Весела Цомпова-Стоянова

 

0878 450 940

05.10.2015

Съобщение

                                                         ГРАФИК – ДЕЖУРСТВА
                                            за периода от 04.10.2015 г. до 12.10.2015 г.

Дата

 

телефони

от 04.10.2015 г. /неделя/  след 17.00 часа

до 05.10.2015 г. /понеделник/, 09.00 часа

 

Пиринка Филатова

 

Николина Златинова

 

0878 451 277

 

0878 451 638

 

 

от 05.10.2015 г. /понеделник/ след 17.00 часа до 06.10.2015г. /вторник/, 09.00 часа

 

Величка Чиликова

 

Красимира Янева

0878 450 727

 

0878 451 280

от 06.10.2015 г. /вторник/ след 17.00 часа

до 07.10.2015 г. /сряда/, 09.00 часа

 

Илонка Станоева

 

Светла Дуева

0878 451 623

 

0878 451 651

 

от 07.10.2015 г. /сряда/ след 17.00 часа

до 08.10.2015 г. /четвъртък/, 09.00 часа

 

Елена Митрева

 

Николина Янева

0878 451 791

 

0878 451 051

 

 

от 08.10.2015 г. /четвъртък/ след 17.00 часа

до 09.10.2015 г. /петък/, 09.00 часа

 

Николина Янева

 

Николина Златинова

0878 451 051

 

0878 451 638

 

от 09.10.2015 г. /петък/ след 17.00 часа

до 10.10.2015 г. /събота/, 09.00 часа

 

Пиринка Филатова

 

Илонка Станоева

0878 451 277

0878 451 623

 

от 10.10.2015 г. /събота/ след 17.00 часа

до 11.10.2015 г. /неделя/, 09.00 часа

 

Весела Цомпова-Стоянова

0878 450 940

 

от 11.10.2015 г. /неделя/ след 17.00 часа

до 12.10.2015 г. /понеделник/, 09.00 часа

 

Весела Цомпова-Стоянова

0878 450 940

05.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Струмяни, напомня на  ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ЧИЙТО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС СА В РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

 

До 10.10.2015 г. / включително /, не по-късно от 14 дни преди изборния ден - избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места на територията на Република България, може да поиска да бъде вписан в списъка по настоящ адрес.

 Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник с подаване на Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес /по образец/.

 

* При избори за общински съветници и кметове искането се прави, при условие че избирателят има настоящ адрес през последните 6 месеца преди изборния ден в съответното населено място - до 24.04.2015 г.                     

05.10.2015

Съобщение

Относно: Регистрация на застъпници

 

    Заявленията за регистрация на застъпници се подават до 23 октомври 2015 г. /включително/ на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат . 

Общият брой на застъпниците за всеки вид избор на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден.

В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

26.09.2015

Съобщение

                                                    ГРАФИК – ДЕЖУРСТВА
                                       за периода от 28.09.2015г. до 04.10.2015 г.

Дата

00.00ч.-09.00ч.

9.00ч.-13.00ч.

13.00ч.-17.00ч.

17.00ч. -24.00ч.

28.09.

2015г.

понеделник

 

Николина Златинова-

0878 451638

Людмила Маникатова

0878450863

Николина Янева-

0878451051

Светла Дуева-

0878451651

Светла Дуева-

0878451651

Людмила Маникатова

0878450863

29.09.

2015г.

вторник

Людмила Маникатова

0878450863

Светла Дуева-

0878451651

Людмила Маникатова

0878450863

Пиринка Филатова-

0878451277

Светла Дуева-

0878451651

Николина Янева-

0878451051

 

Елена Митрева –

0878451791

Николина Златинова-

0878 451638

30.09.

2015г.

сряда

Елена Митрева –

0878451791

Николина Златинова-

0878 451638

Николина Златинова-

0878 451638

Илонка Станоева-

0878451623

Илонка Станоева-

0878451623

Красимира Янева-

0878451280

Величка Чиликова

0878450727

Красимира Янева-

0878451280

01.10.

2015г.

четвъртък

Величка Чиликова-

0878450727

Красимира Янева-

0878451280

Людмила Маникатова

 0878450863

Елена Митрева –

0878451791

Елена Митрева –

0878451791

Красимира Янева-

0878451280

Пиринка Филатова –

0878451277

Илонка Станоева-

0878451623

02.10.

205г.

петък

Пиринка Филатова –

0878451277

Илонка Станоева-

0878451623

Николина Златинова-

0878 451638

Светла Дуева-

0878451651

Николина Янева-

0878451051

Таня Терзийска –

0878451271

Николина Янева-

0878451051

Таня Терзийска –

0878451271

03.10.

2015

събота

Николина Янева-

0878451051

Таня Терзийска –

0878451271

Таня Терзийска –

0878451271

Величка Чиликова

0878450727

 

Пиринка Филатова –

0878451277

Величка Чиликова

0878450727

Людмила Маникатова

0878450863

Таня Терзийска –

0878451271

04.10.

2015

неделя

Людмила Маникатова

0878450863

Таня Терзийска –

0878451271

Николина Златинова-

0878 451638

Пиринка Филатова –

0878451277

 

Николина Златинова-

0878 451638

Светла Дуева-

0878451651

Пиринка Филатова –

0878451277

Николина Златинова-

0878 451638

 

21.09.2015

Съобщение

Общинската избирателна комисия Струмяни  уведомява, че  жребият  за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетината за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г., ще се проведе на  23 септември 2015 г. (сряда) от 14.00 часа в седалището на Общинска избирателна комисия Струмяни,  с административен адрес – с. Струмяни, пл. „ 7-ми април“ №2.

 В жребия участват независимите кандидати, партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирали в ОИК кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г., наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване.

 Жребият за определяне на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в диспутите по регионалните радио - и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.,  ще бъде на 23 септември 2015 г. (сряда) от 15.00 часа в  седалището на Общинска избирателна комисия Струмяни,  с административен адрес – с. Струмяни, пл. „ 7-ми април“ №2.

Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г., наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване.

19.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Струмяни напомня на представителите на  партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, че приема документи за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Приемането на документите се извършва всеки ден от 09,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за приемане на документи е:

 

22 септември 2015 г., 18.00 часа

 

16.09.2015

Съобщение

 

Общинска избирателна комисия  Струмяни уведомява  представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети,че при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи е необходимо да приложат списък с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа в електронен вид в EXСEL формат

      Списъкът следва да съдържа следните колони:

      - номер по ред;

       - ЕГН;

       - собствено име;

       - бащино име;

       - фамилно име;

       - наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

       - общината, където е заявен за регистрация кандидата;

       - населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство).

15.09.2015

Съобщение

Общинската избирателна комисия Струмяни уведомява, че за извършване на проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК е необходимо партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. Общинската избирателна комисия извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа. В случаите, при които документа за самоличност на кандидат е издаден след 24 април 2015 г., както и за сверяване на настоящия адрес на кандидатите, ОИК извършва служебна проверка в регистрите на населението в съответната община.

Предоставянето на личните данни и проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК се извършват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

15.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Струмяни приема документи за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Приемането на документите се извършва всеки ден от 09,00 ч. до 17,00 ч. Крайният срок за приемане на документи е 18,00 ч. на 22 септември 2015 г.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 190-МИ / 05.06.2019

  относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

 • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

  относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

 • № 188-МИ / 14.11.2015

  относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения