Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 109 – МИ/ НР
Струмяни, 30.09.2015

ОТНОСНО: Упълномощаване на 2 /двама/ представители от ОИК Струмяни, които ще управляват усъвършенствания електронен подпис.

На основание Решение № 2260-МИ/18.09.2015 г. на ЦИК и чл. 81 ал.1 т.1 от Изборния кодекс

 

 

                              Общинска избирателна комисия  Струмяни

 

 

                                                                РЕШИ:

 

Упълномощава Весела Александрова Цомпова-Стоянова  - председател на ОИК Струмяни

и  Илонка Йорданова Станоева – член на ОИК Струмяни, които да управляват усъвършенствания електронен подпис заедно.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок в тридневен срок от  обявяването му.

Настоящото решение, бе обявено на 30.09.2015 г., в 19,10.часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 30.09.2015 в 20:12 часа

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 05.06.2019

    относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

  • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

    относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

  • № 188-МИ / 14.11.2015

    относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения