Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 96-МИ/ НР
Струмяни, 30.09.2015

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 84-МИ/НР от 26.09.2015 г. на ОИК Струмяни

След извършена проверка е установено, че в Решение № 84-МИ/НР от 26.09.2015 г. на ОИК Струмяни е допусната техническа грешка, като в Секционната избирателна комисия в ИС № 014900009 – находяща се в с. Илинденци, с място за гласуване –  Пенсионерски клуб с. Илинденци, с адрес: ул.” Белица” №13 погрешно е добавено името на Георги Стоянов Пендурков.

 

На основание чл.87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс и Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. и Решение № 2303-МИ/НР от 22.09.2015 г. на ЦИК

                              Общинска избирателна комисия  Струмяни

                                                                РЕШИ:

Заличава името на Георги Стоянов Пендурков, като член на Секционна избирателна комисия № 014900009 – находяща се в с. Илинденци, с място за гласуване –  Пенсионерски клуб с. Илинденци.

Анулира издаденото удостоверение. 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от  обявяването му. 

Настоящото решение, бе обявено на 30.09.2015г., в 17,00 часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 30.09.2015 в 19:53 часа

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 05.06.2019

    относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

  • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

    относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

  • № 188-МИ / 14.11.2015

    относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения