№ 190-МИ / 05.06.2019

ОТНОСНО : Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

№ 189-МИ/НР / 14.11.2015

ОТНОСНО : Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

№ 188-МИ / 14.11.2015

ОТНОСНО : Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

№ 187–МИ / 13.11.2015

ОТНОСНО : Заявление от Петя Йорданова Милева – Голева - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

№ 185 – МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : Обявяване на резултатите от гласуването при произведените местни избори за кмет на кметство Игралище, oбщ. Струмяни на II-ри тур, проведен на 01.11.2015г.

№ 184 – МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : Обявяване на резултатите от гласуването при произведените местни избори за кмет на кметство Драката, oбщ. Струмяни на II-ри тур, проведен на 01.11.2015г.

№ 183 – МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : Обявяване на резултатите от гласуването при произведените местни избори за кмет на кметство Илинденци, oбщ. Струмяни на II-ри тур, проведен на 01.11.2015г.

№ 182 – МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : Обявяване на резултатите от гласуването при произведените местни избори за кмет на кметство Микрево, oбщ. Струмяни на II-ри тур, проведен на 01.11.2015г.

№ 181 – МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : Жалба от Вангел Димитров Стойчев – застъпник от Реформаторски блок в с.Илинденци

№ 180 – МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : Жалба от Димитър Вангелов Стойчев – застъпник от Реформаторски блок в с.Илинденци

№ 179– МИ / 31.10.2015

ОТНОСНО : Промяна в съставите на секционни избирателни комисии на територията на община Струмяни, както следва:

№ 178 – МИ / 31.10.2015

ОТНОСНО : Разглеждане на предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатски листи за кметове на кметства от Коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за произвеждането на изборите за кметове на кметства на 01 ноември 2015 г.

№ 177 – МИ / 31.10.2015

ОТНОСНО : Разглеждане на предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за кмет на кметство от ПП ГЕРБ за произвеждането на изборите на 01.11.2015г.

№ 176– МИ / 31.10.2015

ОТНОСНО : Разглеждане на предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за кмет на кметство от ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДИЛВОСТ“ за произвеждането на втори тур от изборите за кметове на кметства на 01.11. 2015 г.

№ 175– МИ / 31.10.2015

ОТНОСНО : Промяна в съставите на секционни избирателни комисии на територията на община Струмяни, както следва:

№ 174– МИ / 31.10.2015

ОТНОСНО : Промяна в съставите на секционни избирателни комисии на територията на община Струмяни, както следва:

№ 173– МИ / 31.10.2015

ОТНОСНО : Промяна в съставите на секционни избирателни комисии на територията на община Струмяни, както следва:

№ 172– МИ / 31.10.2015

ОТНОСНО : Промяна в съставите на секционни избирателни комисии на територията на община Струмяни, както следва:

№ 171 – МИ / 29.10.2015

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове на ОИК Струмяни за получаване на хартиени бюлетини за провеждането на втори тур за изборите на кметове на кметства – Микрево, Илинденци, Игралище и Драката на 01.11.2015 г.

№ 170 –МИ / 27.10.2015

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове от състава на ОИК Струмяни, излъчени от различни партии и коалиции, за предаване на избирателните списъци на ТЗ на ГД „ ГРАО“ за извършване на проверка .

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 05.06.2019

    относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

  • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

    относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

  • № 188-МИ / 14.11.2015

    относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения