Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 108 – МИ/ НР
Струмяни, 30.09.2015

ОТНОСНО: Постъпило заявление за освобождаване на член на СИК

 В Общинска избирателна комисия Струмяни е постъпило заявление от Антония Валентинова Велкова, заведено с вх. № 33/30.09.2015 г. в регистъра за входяща кореспонденция, с което иска да бъде освободена, като член на СИК № 014900001, находяща се в с.Струмяни, поради лични причини.

 

      Предвид гореизложеното и на  основание чл.87, ал.1, т.6 от Изборния кодекс

 

                              Общинска избирателна комисия  Струмяни

 

 

                                                                РЕШИ:

 

 Освобождава Антония Валентинова Велкова, като член на  СИК № 014900001, находяща се в с.Струмяни.

Анулира издаденото удостоверение.

  Назначава Павел Георгиев Руйков, като член на  СИК № 014900001, находяща се в с.Струмяни, предложен като резервен член от коалиция Реформаторски блок.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок в тридневен срок от  обявяването му.

Настоящото решение, бе обявено на 30.09.2015 г., в 19,00 часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 30.09.2015 в 20:11 часа

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 05.06.2019

    относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

  • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

    относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

  • № 188-МИ / 14.11.2015

    относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения