Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 110-МИ
Струмяни, 30.09.2015

ОТНОСНО: Одобряване на графичния файл с образците на бюлетините за общински съветници и кметове в община Струмяни за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 25 октомври 2015г.

След като извърши проверка на кандидатските листи и разгледа представените образци на бюлетини за общински съветници и кметове в община Струмяни за изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 25 октомври 2015 г., за всеки отделен вид избор, по отношение на имената и номерата на регистрираните партии/коалиции/местни коалиции и техните кандидатски листи, включително на независимите кандидати, ОИК Струмяни не установи несъответствия и непълноти в тях.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 9 от ИК, във връзка с Решение № 2260-МИ от 18.09.2015г. на ЦИК и Решение № 2363-МИ от 26.09.2015г. на ЦИК,

 

                                   Общинска избирателна комисия Струмяни

 

                                                                Р Е Ш И:

 Одобрява образците на бюлетините за общински съветници и кметове в община Струмяни за гласуване в изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 25 октомври 2015г., съгласно изпратения графичен файл с образци.

 

 Решението е взето единодушно в 21.00 часа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок в тридневен срок от  обявяването му.

Настоящото решение, бе обявено на 30.09.2015 г., в 22.30 часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 05.10.2015 в 15:58 часа

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 05.06.2019

    относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

  • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

    относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

  • № 188-МИ / 14.11.2015

    относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения