Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 81-МИ
Струмяни, 26.09.2015

ОТНОСНО: Утвърждаване на график на 24-часови дежурства на членовете на Общинска избирателна за периода до започване на отпечатването на бюлетините.

 

Във връзка с писмо с Изх.№ МИ – 15-938/25.09.2015 г. на Централната избирателна комисия за утвърждаване на график на 24-часови дежурства за периода до започване на отпечатването на хартиените бюлетини за произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

 

                              Общинска избирателна комисия  Струмяни

 

 

                                                                РЕШИ:

 

 За периода до започване на отпечатването на хартиените бюлетини за произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г., ОИК Струмяни осигурява 24 – часови дежурства, като утвърждава седмичен график, който публикува на интернет страницата си, с имена и телефон на дежурните членове.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок в тридневен срок от  обявяването му.

Настоящото решение, бе обявено на 26.09.2015г., в 14.30 часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 26.09.2015 в 17:13 часа

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 05.06.2019

    относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

  • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

    относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

  • № 188-МИ / 14.11.2015

    относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения