Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 78 – МИ
Струмяни, 22.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за Кмет на кметство с. Микрево, с. Илинденци, с. Цапарево, с. Добри Лаки, с. Каменица, с. Драката и с. Раздол в община Струмяни, предложена от коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

Постъпило е предложение в Общинска избирателна комисия Струмяни,  подписано от Златка Методиева Яневска,  в качеството й на преупълномощен представител на  коалицията, с което е  предложено за регистрация на кандидатска листа за кметове на кметства в

с. Микрево, с. Илинденци, с. Цапарево, с. Добри Лаки, с. Каменица, с. Драката и

с. Раздол

в община Струмяни за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

Предложението е заведено под № 9 на 22.09.2015 г. в регистъра на кандидатите за кмет на кметство по описа на ОИК Струмяни.

Към предложението са приложени: заявление от кандидата-приложение № 62-МИ от изборните книжа- 7 бр.; декларация по чл. 413, ал.1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 63-МИ от изборните книги) – 7 бр.; декларация по чл. 414, ал.1,т. 4 от ИК (приложение № 64-МИ от изборните книги) - 7 бр., Пълномощни – 2 бр.

 

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.412, чл.413 и чл. 414 от Изборния кодекс и решение № 1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс, 

                       

                                   Общинска избирателна комисия Струмяни

 

 

                                                                  РЕШИ :

 

 

 Регистрира кандидатска листа за  Кмет на кметство с. Микрево, с. Илинденци, с. Цапарево, с. Добри Лаки, с. Каменица, с. Драката и с. Раздол  в община Струмяни,  предложена от  коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК  за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г., както следва:

 

№ в кандидатската   листа

 

Кандидат за Кмет на кметство Микрево

Румяна Атанасова Кацарска, с ЕГН-……….

 

Кандидат за Кмет на кметство Илинденци

Илия Харалампиев Башлиев, с ЕГН – ………….

 

Кандидат за Кмет на кметство Цапарево

 Димитър Георгиев Вълков, с ЕГН – …………

 

Кандидат за Кмет на кметство Добри Лаки

 Вангел Георгиев Грозданов, с ЕГН –………..

 

 

Кандидат за Кмет на кметство Каменица

 Асен Борисов Митрев, с ЕГН –…………

 

Кандидат за Кмет на кметство Драката

 Атанаска Янева Борисова, с ЕГН – …………

 

Кандидат за Кмет на кметство Раздол

Георги Христов Пендурков, с ЕГН – ………..

 

 Издава удостоверение на регистрираните  кандидати.

  Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок в тридневен срок от  обявяването му.

Настоящото решение, бе обявено на 22.09.2015 г., в 23.15 часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 22.09.2015 в 23:21 часа

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 05.06.2019

    относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

  • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

    относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

  • № 188-МИ / 14.11.2015

    относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения