Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 76 – МИ
Струмяни, 22.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Струмяни, предложена от коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

 Постъпило е предложение в Общинска избирателна комисия Струмяни,  подписано от Златка Методиева Яневска в качеството й на преупълномощен представител на  коалицията, с което е предложена за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Струмяни за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г, състояща се от 13

( тринадесет ) кандидати.

Предложението е заведено под № 14 на 22.09.2015 г. в регистъра на кандидатите за общински съветници по описа на ОИК Струмяни.

Към предложението са приложени: заявление от кандидата-приложение № 62-МИ от изборните книжа- 13 бр.; декларация по чл. 413, ал.1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 63-МИ от изборните книги) – 13 бр.; декларация по чл. 414, ал.1,т. 4 от ИК (приложение № 64-МИ от изборните книги) - 13 бр., Пълномощни – 2 бр..

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.412, чл.413 и чл414 от Изборния кодекс и решение № 1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс,  

                                           

                                 Общинска избирателна комисия Струмяни

 

                                                                  РЕШИ :

 

Регистрира кандидатска листа за общински съветници в община Струмяни, предложена от   коалиция РЕФОРМАТОРСКИ  БЛОК  за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г., както следва:

 

№ в кандидатската   листа

 

 1. Емил Димитров Илиев, с ЕГН - …………..
 2. Златка Методиева Яневска, с ЕГН - ……….
 3. Анита Василева Митрева, с ЕГН - …………
 4. Йордан Димитров Станишев, с ЕГН – ……….
 5. Петя Йорданова Милева-Голева, с ЕГН – ………..
 6. Найден Иванов Димитров, с ЕГН - ………….
 7. Йорданка Стефанова Стаменова, с ЕГН - ………..
 8. Методи Аризанов Котевски, с ЕГН - …………
 9. Емил Димитров Трендафилов, с ЕГН - ………
 10. Кирчо Динчов Димев, с ЕГН - ……….
 11. Иван Георгиев Димитров, с ЕГН – ……..
 12. Васил Методиев Тасев, с ЕГН – …………
 13. Йордан Юлиев Тушев, с ЕГН - …………

                                                  

  Издава удостоверение на регистрираните  кандидати.

  Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок в тридневен срок от  обявяването му.

Настоящото решение, бе обявено на 22.09.2015г., в  23,00 часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 22.09.2015 в 23:05 часа

Календар

Решения

 • № 190-МИ / 05.06.2019

  относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

 • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

  относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

 • № 188-МИ / 14.11.2015

  относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения