Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 74 – МИ
Струмяни, 22.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за Кмет на кметство с. Драката, с. Игралище и с. Илинденци в община Струмяни, предложена от местна коалиция „ ВЪЗРАЖДАНЕ – НАРОДЕН СЪЮЗ и НФСБ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

Постъпило е предложение в Общинска избирателна комисия Струмяни,  подписано от Борислав Кирилов Дамянов,  в качеството му на представляващ местната коалиция, с което е  предложено за регистрация на кандидатска листа за кметове на кметства в с.Драката, с. Игралище и

с. Илинденци в община Струмяни за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

Предложението е заведено под № 8 на 22.09.2015 г. в регистъра на кандидатите за кмет на кметство по описа на ОИК Струмяни.

Към предложението са приложени: заявление от кандидата-приложение № 62-МИ от изборните книжа- 3 бр.; декларация по чл. 413, ал.1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 63-МИ от изборните книги) – 3 бр.; декларация по чл. 414, ал.1,т. 4 от ИК (приложение № 64-МИ от изборните книги) - 3 бр., Решение за създаване на коалицията.

 

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.412, чл.413 и чл. 414 от Изборния кодекс и решение № 1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс, 

                       

                                   Общинска избирателна комисия Струмяни

 

                                                                  РЕШИ :

 

 

 Регистрира кандидатска листа за  Кмет на кметство с.Драката, с. Игралище и  с. Илинденци в община Струмяни,  предложена от  местна коалиция „ ВЪЗРАЖДАНЕ – НАРОДЕН СЪЮЗ и НФСБ“  за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г., както следва:

 

№ в кандидатската   листа

 

Кандидат за Кмет на кметство Драката

Валентин Петров Георгиев, с ЕГН-………

 

Кандидат за Кмет на кметство Игралище

Митко Василев Стоянов, с ЕГН – …………

 

Кандидат за Кмет на кметство Илинденци

 Сталин Лазаров Цветков, с ЕГН – ……….

 

 Издава удостоверение на регистрираните  кандидати.

 

  Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок в тридневен срок от  обявяването му.

Настоящото решение, бе обявено на 22.09.2015 г., в  21.30 часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 22.09.2015 в 21:37 часа

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 05.06.2019

    относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

  • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

    относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

  • № 188-МИ / 14.11.2015

    относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения