Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 73 – МИ
Струмяни, 22.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Струмяни, предложена от местна коалиция „ ВЪЗРАЖДАНЕ – НАРОДЕН СЪЮЗ и НФСБ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

Постъпило е предложение в Общинска избирателна комисия Струмяни,  подписано от Борислав Кирилов Дамянов,  в качеството му на представляващ местната коалиция, с което е предложена за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Струмяни за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г, състояща се от 6

( шестима ) кандидати.

Предложението е заведено под № 12 на 22.09.2015 г. в регистъра на кандидатите за общински съветници по описа на ОИК Струмяни. 

Към предложението са приложени: заявление от кандидата-приложение № 62-МИ от изборните книжа- 6 бр.; декларация по чл. 413, ал.1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 63-МИ от изборните книги) – 6 бр.; декларация по чл. 414, ал.1,т. 4 от ИК (приложение № 64-МИ от изборните книги) - 6 бр., Решение за създаване на коалицията. 

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.412, чл.413 и чл. 414 от Изборния кодекс и решение № 1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс, 

                       

                                   Общинска избирателна комисия Струмяни

 

                                                                  РЕШИ :

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа за общински съветници в община Струмяни, предложена от  местна коалиция „ ВЪЗРАЖДАНЕ – НАРОДЕН СЪЮЗ и НФСБ“  за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г., както следва:

 

№ в кандидатската   листа

 

 1. Илия Евгениев Хаджиев, с ЕГН – ………..
 2. Сталин Лазаров Цветков, с ЕГН – ………..
 3. Асен Стоименов Станковски, с ЕГН – ………..
 4. Огнян Асенов Тодоров, с ЕГН - ………..
 5. Василка Евгениева Хаджиева, с ЕГН - …………
 6. Йордан Анкин Страхилов, с ЕГН - …………

 

 Издава удостоверение на регистрираните  кандидати.

  Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок в тридневен срок от  обявяването му.

 

Настоящото решение, бе обявено на 22.09.2015 г., в  21.15 часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 22.09.2015 в 21:21 часа

Календар

Решения

 • № 190-МИ / 05.06.2019

  относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

 • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

  относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

 • № 188-МИ / 14.11.2015

  относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения