Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 70 – МИ
Струмяни, 22.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Струмяни, предложена от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

Постъпило е предложение в Общинска избирателна комисия Струмяни,  подписано от Кирил Пецев Пецев в качеството му на упълномощен представител на партията, с което е предложена за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Струмяни за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г, състояща се от 3

( трима ) кандидати.

Предложението е заведено под № 11 на 22.09.2015 г. в регистъра на кандидатите за общински съветници по описа на ОИК Струмяни.

Към предложението са приложени: заявление от кандидата-приложение № 62-МИ от изборните книжа-3 бр.; декларация по чл. 413, ал.1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 63-МИ от изборните книги) – 3 бр.; декларация по чл. 414, ал.1,т. 4 от ИК (приложение № 64-МИ от изборните книги) - 3 бр., копие на пълномощно – 2 бр.;

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.412, чл.413 и чл. 414 от Изборния кодекс и решение № 1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс,      

                                    Общинска избирателна комисия Струмяни

 

                                                                  РЕШИ :

 

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа за общински съветници в община Струмяни, предложена от партия  ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ  за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г., както следва:

 

№ в кандидатската   листа

 

 1. Иван Василев Чилев, с ЕГН – ……………
 2. Тодорка Димитрова Стоилова, с ЕГН – ………….
 3. Йорданка Росенова Станоева , с ЕГН – ………….

 Издава удостоверение на регистрираните  кандидати.

 

  Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок в тридневен срок от  обявяването му.

Настоящото решение, бе обявено на 22.09.2015 г., в  20.15 часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 22.09.2015 в 20:22 часа

Календар

Решения

 • № 190-МИ / 05.06.2019

  относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

 • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

  относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

 • № 188-МИ / 14.11.2015

  относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения