Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 7- МИ
Струмяни, 12.09.2015

ОТНОСНО: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиеив Трайков като независим кандидат за общински съветник в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

Постъпило е заявление с входящ № 1/09.09.2015 г. във входящия регистър на инициативните комитети за местни избори за общински съветници и кметове, насрочени за 25.10.2015 г., подписано от инициативен комитет в състав: Тошко Бориславов Гюров, Георги Николов Туповичаров и Димитър Георгиев Тюфекчийски за издигане кандидатурата на Румен Георгиев Трайков като независим кандидат за общински съветник в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

Към заявлението са приложени: Решение за образуване на инициативния комитет; Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет; Декларация по образец - Приложение № 54-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор; Декларация по образец - Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс; Удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания; имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 1550-МИ от 27 август 2015 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 87, ал.1,т.13 във връзка с чл.152 ,т.3 от Изборния кодекс и Решение № 1550-МИ от 27 август 2015 на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Струмяни

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 

Тошко Бориславов Гюров, Георги Николов Туповичаров и Димитър Георгиев Тюфекчийски  за издигане на Румен Георгиев Трайков, като  НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

 

 Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в 3 /три/ дневен срок от обявяването му.

 Настоящото решение, бе обявено на 12.09.2015 г., в 15:30 часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 15.09.2015 в 11:49 часа

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 05.06.2019

    относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

  • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

    относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

  • № 188-МИ / 14.11.2015

    относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения