Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 66-МИ
Струмяни, 22.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Струмяни, предложена от местна коалиция АБВ - НДСВ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

Постъпило е предложение в Общинска избирателна комисия Струмяни подписано от  Симона Валериева Кехайова  в качеството му на  представляваща местната коалиция, с което е предложена за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Струмяни за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г, състояща се от 11

( единадесет ) кандидати.

 

Предложението е заведено под № 8 на 22.09.2015 г. в регистъра на кандидатите за общински съветници по описа на ОИК Струмяни.

 

Към предложението са приложени: заявление от кандидата-приложение № 62-МИ от изборните книжа-12 бр.; декларация по чл. 413, ал.1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 63-МИ от изборните книги) – 12 бр.; декларация по чл. 414, ал.1,т. 4 от ИК (приложение № 64-МИ от изборните книги) - 12 бр.,  Решение за образуване на местната коалиция ;

 

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.412, чл.413 и чл. 414 от Изборния кодекс и решение № 1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс, 

                        

 

                                           Общинска избирателна комисия Струмяни

 

 

                                                                  РЕШИ :

 

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа за общински съветници в община Струмяни, предложена  от местна коалиция АБВ - НДСВ  за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г., както следва:

 

№ в кандидатската   листа

 

 1. Димитрина Иванова Николова , с ЕГН – ………….
 2. Симона Валериева Кехайова, с ЕГН – …………
 3. Райна Иванова Кехайова, с ЕГН - …………..
 4. Иван Сашков Стойчев, с ЕГН – ………….
 5. Георги Атанасов Станишев, с ЕГН – …………
 6. Павлина Благоева Златкова, с ЕГН – ………..
 7. Иван Димитров Лачев, с ЕГН – ………….
 8. Борис Христов Алексов, с ЕГН - …………
 9. Благой Иванов Руйков, с ЕГН - ………….
 10. Илия Йорданов Подгорски, с ЕГН – ……….
 11. Боян Великов Георгиев, с ЕГН – ………..

 

 Издава удостоверение на регистрираните  кандидати.

 

  Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок в тридневен срок от  обявяването му.

 

Настоящото решение, бе обявено на 22.09.2015г., в  16.45 часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 22.09.2015 в 16:49 часа

Календар

Решения

 • № 190-МИ / 05.06.2019

  относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

 • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

  относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

 • № 188-МИ / 14.11.2015

  относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения