Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 64-МИ
Струмяни, 22.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Струмяни, предложена от партия ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

Постъпило е предложение в Общинска избирателна комисия Струмяни,  подписано от Николай Иванов Николов в качеството му на преупълномощен представител на партията, с което е предложена за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Струмяни за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г, състояща се от 6

( шестима ) кандидати.

 

Предложението е заведено под № 5 на 21.09.2015 г. в регистъра на кандидатите за общински съветници по описа на ОИК Струмяни.

 

Към предложението са приложени: заявление от кандидата-приложение № 62-МИ от изборните книжа-6 бр.; декларация по чл. 413, ал.1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 63-МИ от изборните книги) – 6 бр.; декларация по чл. 414, ал.1,т. 4 от ИК (приложение № 64-МИ от изборните книги) - 6 бр., копие на пълномощно – 2 бр.;

 

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.412, чл.413 и чл. 414 от Изборния кодекс и решение № 1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс, 

                        

 

                                           Общинска избирателна комисия Струмяни

 

 

                                                                  РЕШИ :

 

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа за общински съветници в община Струмяни, предложена  от партия ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ  за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г., както следва:

 

№ в кандидатската   листа

 

 

 

 1. Николай Иванов Николов, с ЕГН – ……….
 2. Йордан Валентинов Георгиев, с ЕГН – ………..
 3. Костадин Йорданов Султов, с ЕГН - …………..
 4. Петранка Василева Диманкова, с ЕГН – ………..
 5. Изабел Костадинова Баракова, с ЕГН – …………
 6. Петър Светославов Василев, с ЕГН – ………….

 

                                                       

 

 Издава удостоверение на регистрираните  кандидати.

  Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок в тридневен срок от  обявяването му.

Настоящото решение, бе обявено на 22.09.2015г., в  15.30 часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 22.09.2015 в 16:11 часа

Календар

Решения

 • № 190-МИ / 05.06.2019

  относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

 • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

  относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

 • № 188-МИ / 14.11.2015

  относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения