Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 63-МИ
Струмяни, 22.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство с. Микрево, с. Каменица, с. Илинденци и с. Раздол в община Струмяни, предложена от ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

Постъпило е предложение от ПП ГЕРБ, подписано от Даниела Владимирова Савеклиева, упълномощена от представляващия партията и подадено от Кирил Любенов Укев, преупълномощен представител на партията, с което е  предложено за регистрация на кандидатска листа за кметове на кметства в с.Микрево, с. Каменица, с Илинденци и с.Раздол в община Струмяни за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25октомври 2015 г.

 

Предложението е заведено под № 5 на 21.09.2015 г. в регистъра на кандидатите за кмет на кметство по описа на ОИК Струмяни.

 

Към предложението са приложени: заявление от кандидата-приложение № 62-МИ от изборните книжа- 4 бр.; декларация по чл. 413, ал.1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 63-МИ от изборните книги) – 4 бр.; декларация по чл. 414, ал.1,т. 4 от ИК (приложение № 64-МИ от изборните книги) - 4 бр., Пълномощно- 2 бр., Решение №99-00-ГИК-234/14.09.2015 г. на изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ.

 

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.412, чл.413 и чл414 от Изборния кодекс и решение № 1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс,  

                                        

                                      Общинска избирателна комисия Струмяни

 

                                                                  РЕШИ :

 

Регистрира кандидатска листа за  Кмет на кметство с. Микрево, с. Каменица, с. Илинденци и с. Раздол в община Струмяни, предложена от ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г., както следва:

 

Кандидат за Кмет на кметство Микрево

Николай Славчев Александров, с ЕГН – ………..

 

Кандидат за Кмет на кметство Каменица

Николай Крумов Николов, с ЕГН – ………..

 

Кандидат за Кмет на кметство Илинденци

Бойко Благоев Ибришимов, с ЕГН – ………….

 

Кандидат за Кмет на кметство Раздол

Валери Димитров Ръбачев, с ЕГН – …………...

 

  Издава удостоверение на регистрираните  кандидати.

  Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок в тридневен срок от  обявяването му.

Настоящото решение, бе обявено на 22.09.2015г., в 15.00 часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 22.09.2015 в 15:22 часа

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 05.06.2019

    относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

  • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

    относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

  • № 188-МИ / 14.11.2015

    относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения