Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 61-МИ
Струмяни, 21.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство с. Игралище в община Струмяни, предложена от партия РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

Постъпило е предложение в Общинска избирателна комисия Струмяни,  подписано от Красимир Георгиев Митрев в качеството му на упълномощен представител на партията, с което е предложена за регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство в  с. Игралище в община Струмяни за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

Предложението е заведено под № 6 на 21.09.2015 г. в регистъра на кандидатите за кмет на кметство по описа на ОИК Струмяни.

Към предложението са приложени: заявление от кандидата-приложение № 62-МИ от изборните книжа-1 бр.; декларация по чл. 413, ал.1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 63-МИ от изборните книги) – 1 бр.; декларация по чл. 414, ал.1,т. 4 от ИК (приложение № 64-МИ от изборните книги) - 1 бр., Пълномощно.

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.412, чл.413 и чл414 от Изборния кодекс и решение № 1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс,  

                                        

                                      Общинска избирателна комисия Струмяни

 

                                                                  РЕШИ :

 

Регистрира кандидатска листа за Кмет на кметство  с. Игралище в община Струмяни, предложена от  партия  РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г., както следва:

 

Кандидат за Кмет на кметство Игралище

Иван Бориславов Станоев, с ЕГН – .................

 

  Издава удостоверение на регистрираните  кандидати.

  Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок в тридневен срок от  обявяването му.

 

Настоящото решение, бе обявено на 21.09.2015г., в  22,15 часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 21.09.2015 в 22:19 часа

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 05.06.2019

    относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

  • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

    относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

  • № 188-МИ / 14.11.2015

    относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения