Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 52-МИ
Струмяни, 21.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на Венцислав Стоянов Янев за кандидат за кмет на кметство с. Микрево в община Струмяни, предложен от партия АТАКА за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

Постъпило е предложение в Общинска избирателна комисия Струмяни,  подписано от Венцислав Стоянов Янев в качеството му на преупълномощен представител на партията, заведено с вх. №1/18.09.2015г. в регистъра на кандидатите за кмет, с което е предложен за регистрация Венцислав Стоянов Янев, заведен под №1 в предложението за кандидат за кмет на кметство с.Микрево в община Струмяни в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

 

Към предложението са приложени: заявление от кандидата-приложение № 62-МИ от изборните книжа; декларация по чл. 413, ал.1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 63-МИ от изборните книги); декларация по чл. 414, ал.1,т. 4 от ИК (приложение № 64-МИ от изборните книги), копие на пълномощно – 2бр.

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.413 и чл414 от Изборния кодекс и решение № 1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс,

 

                                Общинска избирателна комисия Струмяни

 

                                                             РЕШИ :

 

РЕГИСТРИРА  ВЕНЦИСЛАВ  СТОЯНОВ ЯНЕВ с ЕГН - ……… за кандидат за кмет на кметство с. Микрево, община Струмяни, издигнат от партия АТАКА, за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015г.

 

Издава удостоверение на регистрирания кандидат.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Настоящото решение, бе обявено на 21.09.2015г., в 17.40 часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 21.09.2015 в 17:48 часа

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 05.06.2019

    относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

  • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

    относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

  • № 188-МИ / 14.11.2015

    относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения