Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 51-МИ
Струмяни, 21.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на Румен Георгиев Трайков като независим кандидат за общински съветник , предложен от Инициативен комитет, представляван от Тошко Бориславов Гюров за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

Постъпило e предложение  от Инициативен комитет, представляван от Тошко Бориславов Гюров за регистрация на Румен Георгиев Трайков като независим кандидат за общински съветник. Предложението е заведено под №1 на 18.09.2015г. в 09.30 часа, в регистъра на кандидатите за общински съветници на ОИК Струмяни.

 

Към предложението са приложени: заявление от кандидата-приложение № 62-МИ от изборните книжа;декларация по чл. 413, ал.1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 63-МИ от изборните книги);декларация по чл. 414, ал.1,т. 4 от ИК (приложение № 64-МИ от изборните книги),

Решение №7-МИ/12.09.2015 г. на ОИК Струмяни за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

 

С предложението е представен и списък с избиратели, включващ подписите на 335 избиратели. При проверка от ТЗ“ГРАО“- Благоевград  са установени  276 коректни записа, с което е изпълнено изискването на чл.416, ал.1,т.1 от ИК.

 

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.412, чл.413, чл.414, чл.416 от Изборния кодекс и решение № 1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14  и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс,                                                                             

 

                               Общинска избирателна комисия Струмяни

 

                                                                   РЕШИ

 

Регистрира  РУМЕН ГЕОРГИЕВ ТРАЙКОВ,  с ЕГН -  ………., като независим кандидат за общински съветник  предложен от Инициативен комитет, представляван от Тошко Бориславов Гюров за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

Издава удостоверение на регистрирания кандидат.                           

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок в тридневен срок от  обявяването му.                                                   

 Настоящото решение, бе обявено на 21.09.2015г., в   17.00  часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 21.09.2015 в 17:24 часа

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 05.06.2019

    относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

  • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

    относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

  • № 188-МИ / 14.11.2015

    относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения