Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 50-МИ
Струмяни, 21.09.2015

ОТНОСНО: Място, дата и час за провеждане на жребий за определяне на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с чл.196, ал.3 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 2255 – МИ/18.09.2015 г. на ЦИК,

 

                              Общинска избирателна комисия  Струмяни

 

                                                                РЕШИ:

 

1.Определя дата, място и час за провеждане на жребий за определяне на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в диспутите по регионалните радио - и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г., както следва:

23 септември 2015 г. (сряда) от 15.00 часа в  седалището на Общинска избирателна комисия Струмяни,  с административен адрес – с. Струмяни, пл. „ 7-ми април“ №2.

2.Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г., наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок в тридневен срок от  обявяването му.

Настоящото решение, бе обявено на 21.09.2015г., в 16.35 часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 21.09.2015 в 16:45 часа

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 05.06.2019

    относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

  • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

    относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

  • № 188-МИ / 14.11.2015

    относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения