Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 5– МИ/НР
Струмяни, 10.09.2015

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии на територията на община Струмяни за произвеждане на избори за общински съветници и кметове и национален референдум, насрочени за 25.10. 2015г.

На основание чл.87, ал.1, т.1 и чл.92  от Изборния кодекс,  Общинска избирателна комисия Струмяни и въз основа на Решение №1984 – МИ/НР от 08.09.2015 на ЦИК,

 

                               Общинска избирателна комисия Струмяни

 

                                                         Р Е Ш И:

 

Общинска избирателна комисия Струмяни (ОИК), определя броя на членовете на всяка Секционна избирателна комисия (СИК), включително председател, заместник – председател и секретар, съобразно броя на избирателите в съответната секция, както следва:

 

 1. Секционната избирателна комисия в Избирателна секция № 014900001– находяща се в с.Струмяни, с място за гласуване – Училище – І етаж, с адрес: ул.” Св.Св. Кирил и Методий” 3  се състои от 7 члена;

 

 1. Секционната избирателна комисия в Избирателна секция № 014900002- находяща се в с. Струмяни, с място за гласуване – Читалище „Будител” – І етаж, с адрес: пл. „ 7-ми април „ №2, се състои от 7 члена;

 

 1. Секционната избирателна комисия в Избирателна секция № 014900003 – находяща се в с. Струмяни, с място за гласуване – ресторант „Пенсионерски клуб „, с адрес: ул. „ Св.Св. Кирил и Методий „ №3, се състои от 7 члена;

 

 1. Секционната избирателна комисия в Избирателна секция № 014900004 – находяща се в с.Микрево, с място за гласуване – Читалище „ Братя Миладинови „ - І етаж, с адрес: ул. „ Берово” №8, се състои от 7 члена;

 

 1. Секционната избирателна комисия в Избирателна секция № 014900005 – находяща се в с.Микрево, с място за гласуване – „ Кметство с.Микрево, с адрес: ул. „ Феникс „ №1, се състои от 7 члена;

 

 1. Секционната избирателна комисия в Избирателна секция № 014900006 – находяща се в с.Микрево, с място за гласуване – СОУ – І етаж, с адрес: ул.” Будител” №1 – източен вход, се състои от 7 члена;

 

 1. Секционната избирателна комисия в Избирателна секция № 014900007– находяща се в с.Микрево, с място за гласуване – СОУ – І етаж, с адрес: ул.” 6-ти септември” – северен вход, се състои от 7 члена;

 

 1. Секционната избирателна комисия в Избирателна секция № 014900008 – находяща се в с. Илинденци, с място за гласуване – Основно училище – І етаж, с адрес: ул.” Белица” №9, се състои от 7 члена;

 

 1. Секционната избирателна комисия в Избирателна секция № 014900009 – находяща се в с. Илинденци, с място за гласуване – Пенсионерски клуб с. Илинденци, с адрес: ул.” Белица” №13, се състои от 7 члена;

 

 1. Секционната избирателна комисия в Избирателна секция № 014900010 – находяща се в с. Илинденци, с място за гласуване – сграда на бивше читалище”, с адрес: ул. „ Белица” №8, се състои от 7 члена;

 

 1. Секционната избирателна комисия в Избирателна секция № 014900011 – находяща се в с. Драката, с място за гласуване – Кметство – І етаж, се състои от 5 члена;

 

 1. Секционната избирателна комисия в Избирателна секция № 014900012 – находяща се в с. Палат, с място за гласуване – Кметство, се състои от 5 члена;

 

 1. Секционната избирателна комисия в Избирателна секция № 014900013 – находяща се в с. Игралище, с място за гласуване Кметство – І етаж, се състои от 7 члена;

 

 1. Секционната избирателна комисия в Избирателна секция № 014900014 – находяща се в с. Никудин, с място за гласуване – Кметство – ІІ етаж, се състои от 5 члена;

 

 1. Секционната избирателна комисия в Избирателна секция № 014900015 – находяща се в с.Махалата, с място за гласуване – Павилион ПК „Огражден”, се състои от 5 члена;

 

 1. Секционната избирателна комисия в Избирателна секция № 014900016 – находяща се в с.Добри Лаки, с място за гласуване – Училище – І етаж, се състои от 5 члена;

 

 

 1. Секционната избирателна комисия в Избирателна секция № 014900017 – находяща се в с. Раздол, с място за гласуване – Кметство – І етаж, се състои от 7 члена;

 

 1. Секционната избирателна комисия в Избирателна секция № 014900018 – находяща се в с. Цапарево, с място за гласуване – Читалище – І етаж, се състои от 5 члена;

 

 1. Секционната избирателна комисия в Избирателна секция № 014900019 – находяща се в с.Горна Крушица, с място за гласуване – Кметство - І етаж, се състои от 5 члена;

 

 1. Секционната избирателна комисия в Избирателна секция № 014900020 – находяща се в с.Каменица, с място за гласуване – Кметство - ІІ етаж, се състои от 5 члена;

 

 1. Секционната избирателна комисия в Избирателна секция № 014900021 – находяща се в с.Гореме, с място за гласуване – Кметство – ІІ етаж, се състои от 5 члена;

 

 

 

         Препис от настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Струмяни за сведение и с цел определяне състава на Секционните избирателни комисии,

 

         Настоящото решение подлежи на обжалване пред ЦИК, в тридневен срок от датата и часа на обявяването му на таблото за обявления на решенията, приети от комисията. 

Настоящото решение, бе обявено на 10.09.2015г., в 15.30 часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 15.09.2015 в 11:32 часа

Календар

Решения

 • № 190-МИ / 05.06.2019

  относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

 • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

  относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

 • № 188-МИ / 14.11.2015

  относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения