Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 2-МИ/НР
Струмяни, 10.09.2015

ОТНОСНО: Приемане на правила относно номерацията на решенията на Общинска избирателна комисия Струмяни .

На основание  чл.87, ал.1, т.1 Изборния кодекс и във връзка с § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Решение № 1497-МИ /25.06.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Струмяни

 

                                                         Р Е Ш И

 

 

 1. Взетите от Общинска избирателна комисия Струмяни  решения имат единна последователна номерация изписана с арабски цифри, която започва от 1.
 2. Решенията, които се отнасят само за избори за общински съветници, кметове на общини и кметства, се номерират като след съответната арабска цифра се поставя тире и се добавя следното съкращение – МИ.
 3. Решенията, които се отнасят само за национален референдум - се номерират като след съответната арабска цифра се поставя тире и  се добавя следното съкращение – НР.

 

 1. Когато решенията по т. 2 се отнасят до избори за общински съветници, кметове на общини и кметства и до национален референдум, съответните съкращения се поставят едно след друго, като се отделят с наклонена черта.

 

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в 3 /три/ дневен срок от обявяването му.

Настоящото решение, бе обявено на 10.09.2015 г., в 14:45 часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 15.09.2015 в 10:36 часа

Календар

Решения

 • № 190-МИ / 05.06.2019

  относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

 • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

  относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

 • № 188-МИ / 14.11.2015

  относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения