Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 168 – МИ
Струмяни, 26.10.2015

ОТНОСНО: Избиране на общински съветници

Днес, 26.10.2015 г., в 15:40 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 1. I. Общинската избирателна квота е 229 двеста двадесет и девет гласа. 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати: нула

ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на партии, коалиции и местни коалиции, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 № в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

БРОЙ МАНДАТИ

с думи                                   с цифри

 

3

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ  „Наш дом „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, „ НОВА АЛТЕРНАТИВА

един                                     1

5

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

седем                                      7

11

ПП ГЕРБ

nет                                          5

 

 1. Обявява за избрани за общински съветници кандидатите на партии и коалиции:

 №

Наименование на партия/коалиция/местна коалиция

 

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

 1

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ  „Наш дом „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, „ НОВА АЛТЕРНАТИВА

 

КОСТАДИН СТОЯНОВ ЦОНЕВ

 

 

 

 2

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 

 

ЗЛАТКА МЕТОДИЕВА ЯНЕВСКА

 

 

ПЕТЯ ЙОРДАНОВА МИЛЕВА – ГОЛЕВА

 

 

ЙОРДАН ЮЛИЕВ ТУШЕВ

 

 

АНИТА ВАСИЛЕВА МИТРЕВА

 

 

ЙОРДАН ДИМИТРОВ СТАНИШЕВ

 

 

НАЙДЕН ИВАНОВ ДИМИТРОВ

 

 

ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА СТАМЕНОВА

 3

ПП ГЕРБ

 

КИРИЛ ЛЮБЕНОВ УКЕВ

 

 

КИРИЛ СТОИЛОВ ПИСКОВ

 

 

ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВ ЧИЛИКОВ

 

 

СЛАВЧО ДИМИТРОВ БЛАГОЕВ

 

 

ЕЛИСАВЕТА АЛЕКСАНДРОВА КИРЯНСКА

   Настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд Благоевград в 7–дневен срок от обявяването му.

Настоящото решение, бе обявено на 26.10. 2015г., в   17.10 часа               

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 26.10.2015 в 17:13 часа

Календар

Решения

 • № 190-МИ / 05.06.2019

  относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

 • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

  относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

 • № 188-МИ / 14.11.2015

  относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения