Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 156 – МИ
Струмяни, 25.10.2015

ОТНОСНО: Жалба от Страхил Борисов Богоев – упълномощено лице от СП „Български път“

Подадена е Жалба с вх. № 18/25.10.2015 г. в 21.58 ч, с която се сигнализира,  след приключване на изборния ден между 19.30 ч. и 20.00 ч. от изборната секция в№ 01490005 в с. Микрево е отстранен застъпника Изабела Янева, както и в изборна секция № 01490002 в с. Струмяни – Елена Котевска – застъпнци от СП „Български път“.

 

В жалбата се твърди, че горепосочените лица са били отстранени под предтекст, че от  същата партия има и други застъпници.

 

Още преди депозиране на настоящата жалба ОИК Струмяни е информирана за създалата  се ситуация, бе извършена незабавна проверка и посочените лица бяха допуснати до съответните избирателни секции.

С оглед на горното и на основание чл. 87, ал. 1, от Изборния кодекс

                                      Общинска избирателна комисия Струмяни   

                                                                       Р Е Ш И:

Уважава жалбата на Страхил Борисов Богоев – упълномощено лице от СП „Български път“

               

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Настоящото решение, бе обявено на 25.10. 2015г., в 22.50  часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 26.10.2015 в 00:31 часа

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 05.06.2019

    относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

  • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

    относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

  • № 188-МИ / 14.11.2015

    относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения