Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 154 – МИ
Струмяни, 25.10.2015

ОТНОСНО: Жалба от Ваня Бориславова Пецанова- регистриран кандидат за общински съветник и упълномощен представител на ПП ГЕРБ

Подадена е Жалба с вх. № 16/25.10.2015 г. в 18.00 ч, с която се сигнализира за нарушение на Изборния кодекс в секции 01490006 в с. Микрево.

В жалбата се сочи, че  секретарят на СИК 01490006 Саня Кирчева Димева, посочена от коалиция Реформаторски блок комуникира с избирателите на език, различен от български, неразбираем за останалите членове на СИК.

 

На място в същата секция бяха на проверка членове на ОИК Струмяни.

 

Николина Вангелова Златинова – член на ОИК Струмяни потвърди, че секретарят на СИК Саня Кирчева Димева е разговаряла в изборното помещение на език, различен от българския, неразбираем за останалите членове на СИК.

 

                С оглед на горното и на основание чл. 87, ал. 1, от Изборния кодекс

 

                                      Общинска избирателна комисия Струмяни    

                  

                                                                       Р Е Ш И:

 

 Уважава жалбата на Ваня Бориславова Пецанова, кандидат за общински съветник и упълномощен представител на ПП ГЕРБ срещу Саня Кирчева Димева – секретар СИК 01490006 с. Микрево.

Установява нарушение на Изборния кодекс, извършено от Саня Кирчева Димева, изразяващо се в използване в изборното помещение  на език, различен от български, неразбираем за останалите членове на СИК.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Настоящото решение, бе обявено на 25.10. 2015г., в 18.55 часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 25.10.2015 в 23:18 часа

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 05.06.2019

    относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

  • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

    относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

  • № 188-МИ / 14.11.2015

    относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения