Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 153 – МИ
Струмяни, 25.10.2015

ОТНОСНО: Жалба от Ваня Бориславова Пецанова- регистриран кандидат за общински съветник и упълномощен представител на ПП ГЕРБ

Подадена е Жалба с вх. № 15/25.10.2015 г. в 16.40 ч, с която се сигнализира за нарушение на Изборния кодекс в секции 01490006 и 01490007 с. Микрево.

В жалбата се сочи, че Микробус с регистрационен № Е 55-15 АХ обикаля около секции № 01490006 и № 01490007 облепен с агитационни материали на кандидата за кмет на община Струмяни от Реформаторския блок – Емил Илиев.

 

Към жалбата е  приложен и снимков материал, освен това снимковият материал е изпратен и на официалната поща на ОИК Струмяни, но поради срив на сървъра на ЦИК, снимковият материал не е получен на официалната поща на ОИК Струмяни.

 

Елена Иванова Митрева, Николина Вангелова Златинова – членове на ОИК  и Величка Иванова Чиликова – секретар ОИК извършиха проверка на място в17.35 ч  и констатираха, че към този момент микробусът не е бил на посоченото място в жалбата.

 

 

 

                С оглед на горното и на основание чл. 87, ал. 1, от Изборния кодекс

 

                                      Общинска избирателна комисия Струмяни    

                  

                                                                       Р Е Ш И:

 

Оставя без уважение жалбата на Ваня Бориславова Пецанова, кандидат за общински съветник и упълномощен представител на ПП ГЕРБ.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Настоящото решение, бе обявено на 25.10. 2015г., в 18.40 часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 25.10.2015 в 23:16 часа

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 05.06.2019

    относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

  • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

    относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

  • № 188-МИ / 14.11.2015

    относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения