Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 152 – МИ
Струмяни, 25.10.2015

ОТНОСНО: Жалба от Ваня Бориславова Пецанова- регистриран кандидат за общински съветник и упълномощен представител на ПП ГЕРБ

Подадена е Жалба с вх. № 14/25.10.2015 г. в 12.52 ч, с която се сигнализира, че кандидатът за общински съветник от Реформаторски блок – Найден Иванов Димитров оказва натиск върху работата на Секционната избирателна комисия в секция № 014900006, чрез вмешателство в работата на комисията.

Същият сигнал преди това е получен по телефона от  Председателят на СИК № 014900006 - Зарян Ангелов Бараков, а именно, че е оказван натиск върху нормалната работа на СИК от същото лице и моли за съдействие.

 Елена Иванова Митрева и Николина Спасова Янева – членове на ОИК Струмяни извършиха проверка на място като констатираха, че Найден Иванов Димитров се намира в изборното помещение и пречи за протичане на нормалния изборен процес. Същият е отстранен от членовете на ОИК.  

 

                С оглед на горното и на основание чл. 87, ал. 1, от Изборния кодекс

 

                                      Общинска избирателна комисия Струмяни    

                  

                                                                       Р Е Ш И:

 

Уважава жалбата на Ваня Бориславова Пецанова, кандидат за общински съветник и упълномощен представител на ПП ГЕРБ, подадена против Найден Иванов Димитров.

Установява нарушение на Изборния кодекс, извършено от Найден Иванов Димитров, иразяващо се в присъствие в изборното помещение и оказване на натиск върху работата на СИК.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Настоящото решение, бе обявено на 25.10. 2015г., в 14.30  часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 25.10.2015 в 14:33 часа

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 05.06.2019

    относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

  • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

    относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

  • № 188-МИ / 14.11.2015

    относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения