Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 15-МИ
Струмяни, 12.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на ПП ГЕРБ, за участие в изборите за КМЕТ НА ОБЩИНА на 25 октомври 2015 г.

 Постъпило е заявление за регистрация от ПП ГЕРБ, подписано от Кирил Любенов Укев в качеството му на преупълномощен представител на партията, заведено под № 11 на 12 септември 2015 г. в регистъра на партиите на ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

 Към заявлението са приложени:

 - копие от удостоверение за регистрация на партията в ЦИК № 1/28.08.2015 г. на ЦИК

 - пълномощно на лицето  да представлява партията пред ОИК

 - Решение №1553-МИ /28.08.2015 г. на  ЦИК

 Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 1550-МИ от 27 август 2015 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., за регистрация на ПП ГЕРБ, за участие в изборите за Кмет на община  на 25 октомври 2015 г.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 1550-МИ от 27 август 2015 на ЦИК,

                  Общинска избирателна комисия - Струмяни

 

                                                  Р Е Ш И:

  

1.РЕГИСТРИРА  ПП ГЕРБ, за участие в изборите за КМЕТ НА ОБЩИНА на 25 октомври 2015 г.

  

2.Издава Удостоверение за регистрация на ПП ГЕРБ , за участие в изборите за КМЕТ НА ОБЩИНА  на 25 октомври 2015 г. – Приложение 96-МИ от изборните книжа.

      

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Настоящото решение, бе обявено на 12.09.2015 г., в 17.25 часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 15.09.2015 в 12:37 часа

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 05.06.2019

    относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

  • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

    относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

  • № 188-МИ / 14.11.2015

    относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения