Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 10 – МИ
Струмяни, 12.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, за участие в изборите за Кмет на кметство – Микрево, Илинденци, Игралище, Каменица, Добри Лаки, Раздол, Драката и Цапарево на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, подписано от Димитър Кирилов Гегов в качеството му на преупълномощен представител на партията, заведено под № 3  на 10 септември 2015 г. в регистъра на партиите на ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

 

Към заявлението са приложени:

 

- копие от удостоверение за регистрация на партията в ЦИК №28/04.09.2015 г. на ЦИК

 

- пълномощно на лицето, преупълномощено да представлява партията пред ОИК.

 

Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 1550-МИ от 27 август 2015 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., за регистрация на партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, за участие в изборите за Кмет на кметство на  Микрево, Илинденци, Игралище, Каменица, Добри Лаки, Раздол, Драката и Цапарево на 25 октомври 2015 г.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 1550-МИ от 27 август 2015 на ЦИК,

 

 

                    Общинска избирателна комисия - Струмяни

 

 

                                                  Р Е Ш И:

 

1.РЕГИСТРИРА партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, за участие в изборите за КМЕТ НА КМЕТСТВО - Микрево, Илинденци, Игралище, Каменица, Добри Лаки, Раздол, Драката и Цапарево на 25 октомври 2015 г.

 

  1. Издава Удостоверение за регистрация на партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, за участие в изборите за КМЕТ НА КМЕТСТВО Микрево, Илинденци, Игралище, Каменица, Добри Лаки, Раздол, Драката и Цапарево на 25 октомври 2015 г. – Приложение 96-МИ от изборните книжа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Настоящото решение, бе обявено на 12.09.2015г., в 16.45часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 15.09.2015 в 12:09 часа

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 05.06.2019

    относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

  • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

    относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

  • № 188-МИ / 14.11.2015

    относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения