Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 88-МИ/НР
Струмяни, 26.09.2015

ОТНОСНО: Назначаване състава на Секционна избирателна комисия, в с. Никудин, община Струмяни за изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум.

На основание чл.87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс и Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. и Решение № 2303-МИ/НР от 22.09.2015 г. на ЦИК

 

 

                              Общинска избирателна комисия  Струмяни

 

 

                                                                РЕШИ:

 

 Назначава състава на Секционна избирателна комисия   № 014900014,  находяща се в с. Никудин, община Струмяни,  както следва:

 

Секционната избирателна комисия в ИС № 014900014 – находяща се в с. Никудин, с място за гласуване Кметство – ІІ етаж, се състои от:

 

Председател              Валентин Кръстев Дамянов

Зам. председател      Марийка Господинова Донева

Секретар                    Николай Кирилов Мицев

 

 

Членове:                     Добринка Секулова Чапкънова

                                     Катерина Стоянова Стоянова

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок в тридневен срок от  обявяването му.

Настоящото решение, бе обявено на 26.09.2015г., в 16.45 часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 26.09.2015 в 17:24 часа

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 05.06.2019

    относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

  • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

    относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

  • № 188-МИ / 14.11.2015

    относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения