Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 84-МИ/НР
Струмяни, 26.09.2015

ОТНОСНО: Назначаване съставите на Секционни избирателни комисии, в с.Илинденци, община Струмяни за изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум.

На основание чл.87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс и Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. и Решение № 2303-МИ/НР от 22.09.2015 г. на ЦИК

 

 

                              Общинска избирателна комисия  Струмяни

 

 

                                                                РЕШИ:

 

 Назначава съставите на Секционните избирателни комисии за избирателни секции

№ 014900008, № 014900009 и № 014900010  находящи се в с.Илинденци, община Струмяни, както следва:

Секционната избирателна комисия в ИС № 014900008 – находяща се в с. Илинденци, с място за гласуване –  Основно училище – І етаж, с адрес: ул.” Белица” №9, се състои:

 

Председател              Светла Владимирова Проданова

Зам. председател      Владимир Илиев Амов

Секретар                    Румен Владимиров Диманков

 

Членове:                    Марияна Ангелова Филипова

                                    Величка Василева Атанасова

                                    Мартин Димитров Мешков

                                    Благой Методиев Алексиев

 

 Секционната избирателна комисия в ИС № 014900009 – находяща се в с. Илинденци, с място за гласуване –  Пенсионерски клуб с. Илинденци, с адрес: ул.” Белица” №13, се състои от:

 

Председател              Петрана Димитрова Дончева

Зам. председател      Кирилка Кирилова Стойчева

Секретар                    Милена Христова Дамянова

 

 

Членове:                    Ваня Красимирова Башлиева

                                    Владимир Георгиев Проданов

                                    Антоанета Панайотова Софийна

                                    Десислава Йорданова Везенкова

                                    Георги Стоянов Пендурков

 

 Секционната избирателна комисия в ИС № 014900010 – находяща се в с. Илинденци, с място за гласуване –  сграда на бивше читалище”, с адрес: ул. „ Белица” №8, се състои от;

 

Председател              Валентин Теофилов Стаменов

Зам. председател      Камелия Александрова Чанева

Секретар                    Николай Андонов Софийн

 

Членове:                    Катерина Кирилова Котева

                                    Стоица Ангелова Котева

                                    Мария Георгиева Мешкова

                                    Иван Костадинов Рибнишки

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок в тридневен срок от  обявяването му.

Настоящото решение, бе обявено на 26.09.2015г., в 16.15 часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 26.09.2015 в 17:18 часа

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 05.06.2019

    относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

  • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

    относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

  • № 188-МИ / 14.11.2015

    относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения