Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 72 – МИ
Струмяни, 22.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на ВАЛЕНТИН АНАСТАСОВ СТОЙКОВ за кандидат за Кмет на община Струмяни, предложен от партия ДВИЖЕНИЕ 21 за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

Постъпило е предложение в Общинска избирателна комисия Струмяни,  подписано от Борислав Георгиев Фильов  в качеството му на упълномощен представител на партията, с което е предложен за регистрация  Валентин Анастасов Стойков за кандидат за Кмет на община Струмяни в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

Предложението е заведено под №4 на 22.09.2015г. в регистъра на кандидатите за кмет на община по описа на ОИК Струмяни.

Към предложението са приложени: заявление от кандидата-приложение № 62-МИ от изборните книжа ; декларация по чл. 413, ал.1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 63-МИ от изборните книги) ; декларация по чл. 414, ал.1,т. 4 от ИК (приложение № 64-МИ от изборните книги) , копие на пълномощно – 1 бр.;

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.412, чл.413 и чл. 414 от Изборния кодекс и решение № 1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс, 

                      

                                           Общинска избирателна комисия Струмяни

 

                                                                  РЕШИ :

 

Регистира  ВАЛЕНТИН  АНАСТАСОВ СТОЙКОВ, с ЕГН - ………. за кандидат за Кмет на община Струмяни,  предложен от партия  ДВИЖЕНИЕ 21  за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г., както следва:

 

Издава удостоверение на регистрирания  кандидат.

 

  Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок в тридневен срок от  обявяването му.

 

Настоящото решение, бе обявено на 22.09.2015 г., в  21.00 часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 22.09.2015 в 21:05 часа

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 05.06.2019

    относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

  • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

    относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

  • № 188-МИ / 14.11.2015

    относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения