Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 62-МИ
Струмяни, 21.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Струмяни, предложена от партия РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

Постъпило е предложение от партия РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ, подписано от подписано от Красимир Георгиев Митрев в качеството му на упълномощен представител на партията , с което е предложена за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Струмяни за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г, състояща се от 6 ( шестима ) кандидати.

Предложението е заведено под № 7 на 21.09.2015 г. в регистъра за кандидатите за общински съветници по описа на ОИК Струмяни.

Към предложението са приложени: заявление от кандидата-приложение № 62-МИ от изборните книжа – 6 броя; декларация по чл. 413, ал.1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 63-МИ от изборните книги) – 6 броя; декларация по чл. 414, ал.1,т. 4 от ИК (приложение № 64-МИ от изборните книги) – 6 броя, копие на пълномощно – 1 бр.;

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.412, чл.413 и чл.414 от Изборния кодекс и решение № 1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс,

 

                                       Общинска избирателна комисия Струмяни                                                                                               

 

                                                                      Р Е Ш И:

 

Регистрира кандидатска листа за общински съветници в община Струмяни, предложена от партия РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ  за участие в изборите за общински съветници и за кметове,насрочени за 25.10.2015 г., както следва:

№ в кандидатската   листа

 1. Юлия Запрянова Янева, с ЕГН – ……………
 2. Димитър Александров Сотиров, с ЕГН – ………..
 3. Христина Благоева Чорбаджийска, с ЕГН – …………..
 4. Симеон Георгиев Милчев, с ЕГН – …………..
 5. Борис Симеонов Стоянов, с ЕГН – …………..
 6. Иван Бориславов Станоев, с ЕГН – …………..

Издава удостоверение на регистрираните кандидати.                                   

 Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок в тридневен срок от  обявяването му.

 

Настоящото решение, бе обявено на 21.09.2015 г., в  22.30  часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 21.09.2015 в 22:35 часа

Календар

Решения

 • № 190-МИ / 05.06.2019

  относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

 • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

  относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

 • № 188-МИ / 14.11.2015

  относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения