Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 56-МИ
Струмяни, 21.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Струмяни, предложена от местна коалиция „ ОБЩИНА СТРУМЯНИ – НАШ ДОМ ПП „ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, ПП „ ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ „, ПП „ НОВА АЛТЕРНАТИВА „ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

Постъпило е предложение в Общинска избирателна комисия Струмяни,  подписано от Георги Христов Карамфилков в качеството му на представляващ местната коалиция, с което е предложена за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Струмяни за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г, състояща се от 5

( петима ) кандидати.

Предложението е заведено под № 4 на 21.09.2015 г. в регистъра на кандидатите за общински съветници по описа на ОИК Струмяни.

Към предложението са приложени: заявление от кандидата-приложение № 62-МИ от изборните книжа-5 бр.; декларация по чл. 413, ал.1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 63-МИ от изборните книги) – 5 бр.; декларация по чл. 414, ал.1,т. 4 от ИК (приложение № 64-МИ от изборните книги) - 5 бр., Коалиционно споразумение.

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.412, чл.413 и чл414 от Изборния кодекс и решение № 1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс,  

                                           

                                      Общинска избирателна комисия Струмяни

 

                                                                  РЕШИ :

Регистрира кандидатска листа за общински съветници в община Струмяни, предложена от  местна коалиция „ ОБЩИНА СТРУМЯНИ – НАШ ДОМ ПП „ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, ПП „ ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ „, ПП „ НОВА АЛТЕРНАТИВА“  за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г., както следва:

№ в кандидатската   листа

 1. Костадин Стоянов Цонев, с ЕГН - ..............
 2. Борислав Йорданов Чиликов, с ЕГН - .............
 3. Георги Ангелов Стоев, с ЕГН - ..............
 4. Росица Валентинова Котева, с ЕГН – .................
 5. Георги Христов Карамфилков, с ЕГН - ...............

  Издава удостоверение на регистрираните  кандидати.

  Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок в тридневен срок от  обявяването му.

 

Настоящото решение, бе обявено на 21.09.2015г., в  20,30 часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 21.09.2015 в 20:47 часа

Календар

Решения

 • № 190-МИ / 05.06.2019

  относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

 • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

  относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

 • № 188-МИ / 14.11.2015

  относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения