Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 54-МИ
Струмяни, 21.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на БОРИС АНДОНОВ ЦОМПОВ за кандидат за Кмет на община Струмяни, предложен от партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

Постъпило е предложение от партия Българска  Социалистическа Партия, подписано от Димитър Кирилов Гегов преупълномощен  представител на партията, с което е предложен за регистрация Борис Андонов Цомпов за кандидат за Кмет на община Струмяни в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г .

Предложението е заведено под №1 на 21.09.2015г. в регистъра на кандидатите за кмет на община по описа на ОИК Струмяни.

Към предложението са приложени: заявление от кандидата-приложение № 62-МИ от изборните книжа; декларация по чл. 413, ал.1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 63-МИ от изборните книги); декларация по чл. 414, ал.1,т. 4 от ИК (приложение № 64-МИ от изборните книги), копие на пълномощно – 2 броя.

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.412, чл.413 и чл414 от Изборния кодекс и решение № 1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс,

 

                                        Общинска избирателна комисия Струмяни:

 

                                                                      Р Е Ш И:

 

Регистира  БОРИС АНДОНОВ ЦОМПОВ, с ЕГН ………… за кандидат за Кмет на община Струмяни, издигнат от партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015г.

 

Издава удостоверение на регистрирания кандидат.

                                       

    Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок в тридневен срок от  обявяването му.

Настоящото решение, бе обявено на 21.09.2015г., в  19,55 часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 21.09.2015 в 20:03 часа

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 05.06.2019

    относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

  • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

    относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

  • № 188-МИ / 14.11.2015

    относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения