Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 53-МИ
Струмяни, 21.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Струмяни, предложена от партия АТАКА за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

Постъпило е предложение в Общинска избирателна комисия Струмяни,  подписано от Венцислав Стоянов Янев в качеството му на преупълномощен представител на партията, с което е предложена за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Струмяни за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г, състояща се от 4

( четирима ) кандидати.

Предложението е заведено под № 2 на 18.09.2015 г. в регистъра на кандидатите за общински съветници на ОИК Струмяни.

Към предложението са приложени: заявление от кандидата-приложение № 62-МИ от изборните книжа-4 бр.; декларация по чл. 413, ал.1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 63-МИ от изборните книги) – 4 бр.; декларация по чл. 414, ал.1,т. 4 от ИК (приложение № 64-МИ от изборните книги) - 4 бр., копие на пълномощно – 2 бр.;

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.412, чл.413 и чл414 от Изборния кодекс и решение № 1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс,   

                                           

                                       Общинска избирателна комисия Струмяни

 

                                                                  РЕШИ :

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа за общински съветници в община Струмяни, предложена от партия АТАКА за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г., както следва:

№ в кандидатската   листа

 1. Венцислав Стоянов Янев, с ЕГН - …………….
 2. Мария Георгиева Парангелска, с ЕГН - …………….
 3. Христина Иванова Чорбаджийска , с ЕГН - …………
 4. Георги Божинов Грънчаров, с ЕГН -……………..

  Издава удостоверение на регистрираните  кандидати.

    Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок в тридневен срок от  обявяването му.

Настоящото решение, бе обявено на 21.09.2015г., в  19,30 часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 21.09.2015 в 19:40 часа

Календар

Решения

 • № 190-МИ / 05.06.2019

  относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

 • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

  относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

 • № 188-МИ / 14.11.2015

  относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения