Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 49-МИ
Струмяни, 21.09.2015

ОТНОСНО: Дата, място и час за провеждане на жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетината в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 10 и във връзка с чл. 423 от Изборния кодекс и във основа на  Решение № 2250 – МИ/18.09.2015 г. на ЦИК,

 

                           Общинска избирателна комисия - Струмяни

 

                                                               РЕШИ:

 

1.Определя дата, място и час  за провеждане на жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетината за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г., както следва:

23 септември 2015 г. (сряда) от 14.00 часа в седалището на Общинска избирателна комисия Струмяни,  с административен адрес – с. Струмяни, пл. „ 7-ми април“ №2.

 1. В жребия участват независимите кандидати, партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирали в ОИК кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.
 2. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г., наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване.

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок в тридневен срок от  обявяването му.

 

Настоящото решение, бе обявено на 21.09.2015г., в  16. 30 часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 21.09.2015 в 16:43 часа

Календар

Решения

 • № 190-МИ / 05.06.2019

  относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

 • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

  относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

 • № 188-МИ / 14.11.2015

  относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения