Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 4-МИ/НР
Струмяни, 10.09.2015

ОТНОСНО: Формиране единните номера на избирателните секции в Община Струмяни

На основание на основание чл.87, ал.1, т.1  и чл.8, ал.8 от Изборния кодекс

 

                     Общинската избирателна комисия Струмяни

 

 

                                                           Р Е Ш И:

 

 

 1. На територията на Община Струмяни се създават общо 21 (двадесет и една) избирателни секции за произвеждане на избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015г., съгласно Заповед № 3-378/27.08.2015 г.,  издадена от Кмета на Община Струмяни.

 

 1. Общинска избирателна комисия Струмяни, формира следните номера на образуваните избирателни секции (ИС), а именно:

 

2.1. ИС № 014900001 – находяща се в с.Струмяни, с място за гласуване – Училище – І етаж, с адрес: ул.” Св.Св. Кирил и Методий” №3

2.2. ИС № 014900002 – находяща се в с. Струмяни, с място за гласуване – Читалище „ Будител” – І етаж, с адрес: пл. „ 7-ми април „ №2;

2.3. ИС № 014900003 – находяща се в с. Струмяни, с място за гласуване – ресторант „ Пенсионерски клуб „, с адрес: ул. „ Св.Св. Кирил и Методий „ №3;

2.4. ИС № 014900004 – находяща се в с.Микрево, с място за гласуване – Читалище „ Братя Миладинови „- І етаж, с адрес: ул. „ Берово” №8;

2.5. ИС № 014900005 – находяща се в с.Микрево, с място за гласуване – „ Кметство с.Микрево,  с адрес: ул. „ Феникс „ №1;

2.6. ИС № 014900006 – находяща се в с.Микрево, с място за гласуване – СОУ – І етаж, с адрес: ул.” Будител” №1 – източен вход;

2.7. ИС № 014900007 – находяща се в с.Микрево, с място за гласуване – СОУ – І етаж, с адрес: ул.” 6-ти септември” – северен вход

2.8. ИС № 014900008 – находяща се в с. Илинденци, с място за гласуване –  Основно училище – І етаж, с адрес: ул.” Белица” №9;

2.9. ИС № 014900009 – находяща се в с. Илинденци, с място за гласуване –  Пенсионерски клуб с. Илинденци, с адрес: ул.” Белица” №13;

2.10. ИС № 014900010 – находяща се в с. Илинденци, с място за гласуване –  сграда на бивше читалище”, с адрес: ул. „ Белица” №8;

2.11.  ИС № 014900011 – находяща се в с. Драката, с място за гласуване – Кметство – І етаж;

2.12. ИС № 014900012 – находяща се в с. Палат, с място за гласуване – Кметство

2.13 ИС № 014900013 – находяща се в с. Игралище, с място за гласуване Кметство – І етаж

2.14. ИС № 014900014 – находяща се в с. Никудин, с място за гласуване – Кметство – ІІ етаж;

2.15. ИС № 014900015 – находяща се в с.Махалата, с място за гласуване – Павилион ПК „ Огражден „

2.16. ИС № 014900016 – находяща се в с.Добри Лаки, с място за гласуване – Училище – І етаж;

2.17. ИС № 014900017 – находяща се в с. Раздол, с място за гласуване – Кметство – І етаж;

2.18. ИС № 014900018 – находяща се в с. Цапарево, с място за гласуване – Читалище – І етаж

2.19. ИС № 014900019 – находяща се в с.Горна Крушица, с място за гласуване – Кметство -І етаж

2.20. ИС № 014900020 – находяща се в с.Каменица, с място за гласуване – Кметство - ІІ етаж

2.21. ИС № 014900021 – находяща се в с.Гореме, с място за гласуване – Кметство – ІІ етаж ;

 

   Препис от настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Струмяни.

 

    Настоящото решение подлежи на обжалване пред ЦИК, в тридневен срок от датата и часа на обявяването му на таблото за обявления на решенията, приети от комисията. 

Настоящото решение, бе обявено на 10.09.2015г., в 15.10 часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 15.09.2015 в 11:26 часа

Календар

Решения

 • № 190-МИ / 05.06.2019

  относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

 • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

  относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

 • № 188-МИ / 14.11.2015

  относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения