Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 3-МИ
Струмяни, 10.09.2015

ОТНОСНО: Определяне и обявяване номерата на изборните райони в Община Струмяни за произвеждане на избори за общински съветници и кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

На основание, чл.87, ал.1, т. 3 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 1962-МИ/07.09.2015 г. на Централната избирателна комисия, 

 

 

            Общинската избирателна комисия – Струмяни

 

                                                            Р Е Ш И:

 

 Общинската избирателна комисия – Струмяни  определя и обявява номерата на изборните райони в община Струмяни, както следва:

 

 

 1. Територията на Община Струмяни представлява един многомандатен изборен район за избор на общински съветници и един едномандатен изборен район за избор на кмет на общината. Община Струмяни, като изборния  район, има следният единен номер, състоящ се от 4 знака / АА ВВ /, а именно: „0149”.

 

Номерацията на тези изборни райони в страната е единна и се съдържа в първите четири знака от единната номерация на избирателните секции при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове съгласно Решение № 1530-МИ/НР от 20 август 2015 г. на ЦИК- АА ВВ където:

 

            АА е номерът на областта – за област Благоевград - 01

            ВВ е номерът на общината в съответната област съгласно (ЕКАТТЕ) - за община    Струмяни – 49

 

 1. Територията на кметствата – с.Микрево, с. Илинденци, с. Драката, с. Игралище, с.Добри Лаки, с.Раздол, с. Цапарево, с. Каменица, включени в територията на Община Струмяни, представлява отделен едномандатен изборен район за избор на кмет на кметство.

 

Определя номерата на едномандатните изборни райони за произвеждане на избори за кмет на кметство в община Струмяни, както следва:

 

с. Микрево – 014949686

 

с. Илинденци  - 014932665

с. Драката- 014923532

 

с. Игралище – 014932322

 

с.Добри Лаки- 014921467

 

с.Раздол – 014961772

 

с. Цапарево- 014978046

 

с. Каменица- 014935818

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред ЦИК, в тридневен срок от датата и часа на обявяването му на таблото за обявления на решенията, приети от комисията. 

Настоящото решение, бе обявено на 10.09.2015г., в  15,00 часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 15.09.2015 в 11:05 часа

Календар

Решения

 • № 190-МИ / 05.06.2019

  относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

 • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

  относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

 • № 188-МИ / 14.11.2015

  относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения