Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 155 – МИ
Струмяни, 25.10.2015

ОТНОСНО: Жалба от Светлин Аргиров Георгьовски – застъпник на партия Атака за нарушение по смисъла на чл. 100 ал.1 т.3 и ал.2 от Изборния кодекс

Подадена е Жалба с вх. № 17/25.10.2015 г. в 18.35 ч, с която се сигнализира, че председателят на секционна избирателна комисия № 01490006, находяща се в с. Микрево не осигурява спокойното и свободно протичане на гласуването в избирателната секция, изразяващо се в недаване на указания, неразясняване при необходимост на избирателите, относно реда и начина на гласуване в самата секция и дори умишлено забавя процеса на гласуване.

 

                С оглед на горното и на основание чл. 87, ал. 1, от Изборния кодекс

 

                                      Общинска избирателна комисия Струмяни    

                  

                                                                       Р Е Ш И:

 

 

Указва на Председателя и членовете на Секционна избирателна комисия № 014900006 , находяща в с. Микрево да осигурят нормални условия за протичане и приключване на изборния ден.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Настоящото решение, бе обявено на 25.10. 2015г., в 23.10  часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 26.10.2015 в 00:30 часа

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 05.06.2019

    относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

  • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

    относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

  • № 188-МИ / 14.11.2015

    относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения