Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 150 – МИ
Струмяни, 25.10.2015

ОТНОСНО: Жалба от Ваня Бориславова Пецанова – упълномощен представител на ПП ГЕРБ

Подадена е Жалба с вх. № 13/25.10.2015 г. в 08.35 ч, с която се сигнализира за нарушения на разпоредбите на Изборния кодекс в секция № 014900021 в с. Гореме.

В жалбата се сочи, че кметският наместник на с. Гореме – Васка Митрева е влязла като придружител на Параскева Угринова и Славчо Ханджийски, без това обстоятелство да е отразено в Списъка на придружители.

Общинска избирателна комисия извърши проверка по телефона и установи, че действително лицето, което е било придружител, не е вписано като придружител в списъка за допълнително вписване,  както и в графа „Забележки“ не са вписани имената и единният граждански номер на придружителя в избирателния списък срещу името на избирателя от член на комисията.

С оглед на горното и на основание чл. 87, ал. 1, от Изборния кодекс

                                      Общинска избирателна комисия Струмяни                      

                                                                       Р Е Ш И:

Установява нарушение на чл. 236 , ал. 2  от Изборния кодекс.

Указва на председателя на СИК 014900021 в с. Гореме НЕЗАБАВНО да отстранят допуснатите нередовности.

  Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Настоящото решение, бе обявено на 25.10. 2015г., в 09.40  часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 25.10.2015 в 14:29 часа

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 05.06.2019

    относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

  • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

    относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

  • № 188-МИ / 14.11.2015

    относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения