Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 117-МИ
Струмяни, 16.06.2022

ОТНОСНО: Констатиране и обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство село Илинденци, община Струмяни и уведомяване на ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет на същото кметство

В Общинска избирателна комисия - Струмяни с вх. № 132/13.06.2022 г. е постъпило уведомление от Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение –  гр. Сандански с изх.У № 245/2022 г. от 09.06.2022 г., удостоверяващо настъпили факти и обстоятелства, на основание на които по закон (ex lege) предсрочно са прекратени пълномощията на кмет на кметство с. Илинденци, община Струмяни.– основание по чл. 42, ал. 1, т. 4  от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

Към уведомлението са приложени заверени преписи от Присъда № 900190/21.01.2021 г.,, постановена по НОХД № 277/2019 г., по описа на Районен съд - Сандански, влязла в сила от 19.05.2022 г., и Решение № 95/19.05.2022 г., постановено по ВНОХД №403/2021 г. по описа на Окръжен съд – Благоевград.

След като разгледа получените документи, ОИК – Струмяни констатира, че с   Присъда № 900190/21.01.2021 г., постановена по НОХД № 277/2019 г., по описа на Районен съд - Сандански, влязла в сила от 19.05.2022 г., Илия Харалампиев  Башлиев, с ЕГН-**********, кмет на с. Илинденци, община Струмяни, е бил признат за виновен в това, че е извършил умишлено престъпление от общ характер по чл. 343б, ал. 1 от Наказателния кодекс, за което му е наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 8 (осем) месеца, изпълнението на което е отложено при условията по чл. 66, ал. 1 от НК за изпитателен срок от 3 (три) години,  „глоба“ в размер на 200 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от осем месеца.

Уведомлението е изпратено на ОИК-Струмяни с оглед правомощията на комисията по чл. 42 от ЗМСМА и е налице искане Районна прокуратура-Благоевград, Териториално отделение – гр. Сандански да бъде  уведомена писмено за предприетите действия.

Съгласно чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, пълномощията на кмет на кметство се прекратяват предсрочно когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна длъжност.

След направена служебна справка, ОИК-Струмяни констатира, че г-н Илия Харалампиев Башлиев с ЕГН  **********, е обявен за избран за кмет на кметство с. Илинденци, община Струмяни с Решение № 109 - МИ от 28.10.2019 г. на ОИК-Струмяни първи тур в произведените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното, ОИК-Струмяни намира, че в случая безспорно е настъпило основание за предсрочно прекратяване на  пълномощията на  кмет на кметство с. Илинденци, община Струмяни.

Налице са  необходимите предпоставки по смисъла на чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА за предсрочно прекратяване на пълномощията на г-н Илия Харалампиев Башлиев като кмет на кметство с. Илинденци, община Струмяни, а именно: същият е осъден с влязла в сила присъда за извършено умишлено престъпление от общ характер (престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК), за което ме у наложено наказание  ”Лишаване от свобода“. Обстоятелството, че наложеното наказание „Лишаване от свобода“ на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от три години има значение единствено по отношение на изтърпяването на наказанието.

 Съгласно чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА релевантно за настъпването на предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет на кметство е  вида на наложеното наказание, а не начинът на изтърпяването му. В случая безспорно е налице наложено наказание „Лишаване от свобода“ за извършено умишлено престъпление от общ характер, което е удостоверено с влязла в сила присъда, след избирането му за кмет на кметство.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 463 от Изборния кодекс, чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия - Струмяни

Р Е Ш И:

КОНСТАТИРА и ОБЯВЯВА предсрочното прекратяване на пълномощията на Илия Харалампиев Башлиев с ЕГН - ********** като кмет на кметство с. Илинденци, община Струмяни.

Анулира издаденото удостоверение № 2/04.11.2019г.

Уведомява Централната избирателна комисия, като изпраща препис от настоящото решение, заедно с документите, установяващи основанието за предсрочното прекратяване.

Препис от решението да се изпрати на председателя на Общински съвет-Струмяни, на кмета на Община Струмяни и на Районна прокуратура-Благоевград, Териториално отделение – гр. Сандански.

На основание чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА решението не подлежи на оспорване. 

Председател: Ваня Бориславова Пецанова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 16.06.2022 в 15:56 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 117-МИ / 16.06.2022

  относно: Констатиране и обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство село Илинденци, община Струмяни и уведомяване на ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет на същото кметство

 • № 116-МИ / 11.12.2019

  относно: Обявяване разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати

 • № 115-МИ / 09.11.2019

  относно: Упълномощаване членове на ОИК Струмяни, които да представляват ОИК Струмяни на заседание, насрочено на 13.11.2019г. по АД 20197030701160 в Административен съд Благоевград

всички решения