Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 7-МИ
Струмяни, 10.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия ГЕРБ, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия ГЕРБ, подписано от Кирил Любенов Укев в качеството му на преупълномощен представител на партията, заведено под № 1 на 9 септември 2019 г. в регистъра на партиите на ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

- копие от удостоверение за регистрация на партията в ЦИК № 1/ 05.09.2019 г. на ЦИК

- пълномощно на лицето, преупълномощено да представлява партията пред ОИК.

Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., за регистрация на партия ГЕРБ , за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Струмяни

1.РЕГИСТРИРА партия ГЕРБ, за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на 27 октомври 2019 г. 

2.Издава Удостоверение за регистрация на партия ГЕРБ, за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на 27 октомври 2019 г. – Приложение 50-МИ от изборните книжа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 (три) дни от обявяването му.

Председател: Ваня Бориславова Пецанова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 10.09.2019 в 20:34 часа

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 05.06.2019

    относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

  • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

    относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

  • № 188-МИ / 14.11.2015

    относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения