Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 5-МИ
Струмяни, 10.09.2019

ОТНОСНО: Определяне и обявяване номерата на изборните райони в община Струмяни за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019г.

На основание чл. 87, ал.1, т.3 от Изборния кодекс и Решение № 571-МИ/26.07.2019 г. на ЦИК и при спазване на законоустановения кворум, Общинска избирателна комисия - Струмяни.

 Р Е Ш И:

 1. Определя и обявява номерата на изборните райони в община Струмяни  както следва:
 • Територията на Община Струмяни представлява един многомандатен изборен район за избор на общински съветници и един едномандатен изборен район за избор на кмет на общината. Община Струмяни, като изборния район, има следният единен номер, състоящ се от 4 знака / АА ВВ /, а именно: „0149”.
 • Номерацията на тези изборни райони в страната е единна и се съдържа в първите четири знака от единната номерация на избирателните секции при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове съгласно Решение № 570-МИ/ от 26.07 2019 г. на ЦИК- АА ВВ където:

АА е номерът на областта – за област Благоевград – 01

ВВ е номерът на общината в съответната област съгласно (ЕКАТТЕ) - за община    Струмяни – 49

1.3 Територията на кметствата – с.Микрево и с. Илинденци, включени в територията на Община Струмяни, представлява отделен едномандатен изборен район за избор на кмет на кметство.

 • Определя номерата на едномандатните изборни райони за произвеждане на избори за кмет на кметство в община Струмяни, както следва:

с. Микрево – 014949686

с. Илинденци  - 014932665

Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в срок 3 (три) дни от обявяването му.                                                  

Председател: Ваня Бориславова Пецанова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 10.09.2019 в 20:21 часа

Календар

Решения

 • № 190-МИ / 05.06.2019

  относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

 • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

  относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

 • № 188-МИ / 14.11.2015

  относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения