Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 4-МИ
Струмяни, 10.09.2019

ОТНОСНО: Определяне на броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 87, ал.1, т.1 ИК, чл.19 от ЗМСМА и Решение № 944-МИ/03.09.2019 г. на ЦИК и при спазване на законоустановения кворум, Общинска избирателна комисия – Струмяни

Р Е Ш И:

  1. Определя 13 (тринадесет) броя мандати за общински съветници за община Струмяни, които следва да бъдат разпределени в изборите на 27 октомври 2019 година със следните мотиви:

 - Броят на населението на община Струмяни към 16 юли 2019 г. (датата на обнародване на указа на Президента на Републиката за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове) е 5378 души

- Населението на общината е определено въз основа на регистрите за населението, водени от Общинска администрация  Струмяни и включва всички граждани, които имат постоянен адрес на територията на община Струмяни.

- Броят на населението е установен със справка от   териториално звено „ГРАО" Благоевград към  ГД „ГРАО" в МРРБ с вх. № 1/05.09.2019г.

 

Копие от настоящото решение да бъде изпратено на Общинска администрация Струмяни.

За настоящото решение да бъде уведомена Централната избирателна комисия.

Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в срок 3 (три) дни от обявяването му.

                                                                    

 

Председател: Ваня Бориславова Пецанова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 10.09.2019 в 20:15 часа

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 05.06.2019

    относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

  • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

    относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

  • № 188-МИ / 14.11.2015

    относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения